Een bezoek aan de Combinatie van Wanrooij – september 2013

Een bezoek aan de Combinatie van Wanrooij uit Geffen

Een kijkje in de keuken van het meest spraakmakende hok van de afdeling Oost-Brabant

Deel 1: De Duiven en de kweek!

Zaterdag 28 september 2013. Op één van de mooiste zaterdagen van de maand september bracht ik een bezoek aan de Combinatie van Wanrooij uit Geffen. Het werd een kijkje in de keuken van één van de meest spraakmakende hokken van de afdeling Oost-Brabant. Op mijn verjaardag kreeg ik een prachtig cadeau in de vorm van een zeer openhartig gesprek met John van Wanrooij en Rien Clement, een van zijn twee verzorgers. De andere verzorger, Henri van Doorn uit Den Dungen, ontbrak door andere verplichtingen.

John en Rien 2

Ook de ontvangst an sich mag niet onvermeld blijven want naast het prettige gesprek was de verzorging meer dan voortreffelijk. In de tuinkamer waarin zich meesttijds het gesprek plaatsvond werden we geweldig verzorgd door John’s vrouw Anja. Vlaai bij aankomst, wat zoutjes en warme gehaktballetjes bij de frisdrank vormt echt geen alledaagse kost voor een verslaggever. Ook de tijd die de drukbezette zakenman vrijmaakte was ongekend. Hierdoor ontstond een prima gesprek over alle ins en outs van onze mooie sport. Gezien de lengte van het gesprek en de hoeveelheid informatie een reportage in delen. Deze week deel 1: De duiven en de kweek.

De Duiven. In vrijwel alle duiven op de hokken tref je het bloed aan van de duiven van dierenarts Fernand Mariën. Niet dat Mariën over een echt soort bezit, evenals inmiddels de meeste liefhebbers, en zeker onze zuiderburen, bezit Mariën een soort  ‘allegaartje’  aan duiven. Wel een ‘allegaartje’ van bijzondere afkomst want van de beste hokken in Nederland en België kwamen er duiven naar Kasterlee-Tielen. De dierenarts bouwde hiermee een ijzersterk kweekhok op. Zelf speelt Mariën halve fond,  met geweldige uitslagen. Echter op de hokken in Geffen gaat de voorkeur uit naar het zwaardere werk op de eendaagse fond. Om de duiven uit Belgie sterker te maken worden ze veelal gekruist met het ‘eigen soort’ (mix van van Nistelrooij, van den Bosch, Schutjens, Renders) en bovenal met de duiven van de grootmeester uit Ermerveen, Gerard Koopman. Dit levert een krachtig en taai soort duiven op dat echter op alle afstanden mee kan. Opvallend is vooral dat de combinatie bij tegenwind op de achterhand vaak toeslaat …..

Zoals het een echte topspelers betamen zijn John en zijn mannen voortdurend op zoek naar verbetering. Er wordt regelmatig samen gekweekt met andere topspelers en ook wordt er niet geschuwd de beurs te trekken. Dit voorjaar verhuisde er een ronde jongen van Rik Hermans (Pulle) uit diens Cowgirl lijn naar de prachtige hokken in de gemeente Maasdonk waarvan Geffen deel uit maakt.

Af en toe haalt men ook individuele duiven bij. Hierbij wordt dan gekozen voor de topduif zelf of directe kinderen.

De Selectie: Op eigen hok kijkt men in de regel alleen naar de prestaties van de duiven wanneer het om de selectie gaat. De mand bepaalt voor een groot deel de selectie. Kopvliegen is bepalend, echter er wordt ook gekeken naar de bouw van de duiven. Vooral bij de jongen speelt dit een voorname rol. Het selecteren zelf wordt ook grondig aangepakt. De week voor mijn bezoek werden alle jonge duiven nog eens onder de loep genomen samen met Fernand Marien. De mening van Marien is niet doorslaggevend maar speelt wel een voorname rol bij de selectie. De keuring vindt altijd direct na de laatste wedvlucht plaats. Op dat moment het de jonge duiven nog volop veren en is de conditie nog goed. Marien kijkt veel naar de conditie in het algemeen en de spieren in het bijzonder. Ook valt op dat hij vooral de voorkeur geeft aan de jongen die goed ingevlogen zijn, van begin tot eind de mand gezien hebben. Deze jongen zijn waarschijnlijk ook beter door ontwikkeld. Naar ‘moderne zaken’ als ogen wordt niet gekeken! Het gaat om het totaal plaatje en de prestaties!

Dat deze wijze van selectie de combinatie geen windeieren legt bewijzen de prestaties van de oude duiven.

De Kweek. Qua kweekmethode wordt in het algemeen de methode van het kruisen aangehangen. In de regel kruist men de duiven van Marien dus met de Koopman en de eigen duiven. Doel is om uiteindelijk duiven te hebben waar een kwart ‘snelheid’ in zit. Bij de koppels hanteert met het criteria ‘goed x goed’. Lijnenteelt heeft naar de mening van de mannen uit Geffen met hun duiven niet zoveel zin. Op de hokken van Marien huist namelijk niet echt een soort duiven’. Het is feitelijk een  ‘smeltkroes’ van goede duiven.

De kweek start medio december, dit jaar misschien zelfs iets eerder. Tot en met het seizoen 2013 kweekte men volgtijdig meerdere rondes. John en zijn mannen hebben dit echter als nadeel ervaren omdat de latere jongen de vroegere te veel op houden bij het uitwennen en de daaropvolgende training. Doel voor komend jaar is om de groep jongen van 2014 in een korter tijdsbestek te spenen. Hiertoe zullen de eieren van de kwekers verlegd worden. Niet naar de vliegers maar naar voedsterkoppels.

Een deel van de vlieghokken

Op het kweekhok zit het stampvol met goede duiven. John is er van overtuigd dat het tijdig verhuizen van goede vliegduiven naar het kweekhok een hok alleen maar sterker maakt. Een voorbeeld hiervan is zijn Guus. Deze doffer, met 100% Marienbloed in zijn aderen, was in 2011 de 1e asduif in de WHZB competitie. Hij zou in 2012 nog gewoon de baan op gaan en bracht slechts 2 jongen groot. Echter toen vlak voor de start een andere topduif (de 300) werd gepakt door de Klamper werd besloten deze vaandeldrager van het hok niet meer te spelen en per direct naar het kweekhok te verhuizen. Te laat om er zelf nog goed met te kweken, maar aangezien een van deze twee kinderen direct bewees uit het goede hout gesneden te zijn werd er in 2013 wel serieus mee gekweekt.

Dat de kweek ‘serious business’ is in Geffen bewijst het aantal jongen dat voor eigen gebruik wordt gekweekt. Dit zijn er jaarlijks zo’n 300. Hierbij komen dan nog de jongen voor de vele bonnen die de combinatie ter beschikking stelt. Zoals gezegd ‘serious business’.

Volgende week deel 2:  Het spel.

Aalsmeer, Michel Beekman