Methode

Methode
Het voer wordt ruim op voorraad gehouden.

VOEREN. In het verledem werd er gevoerd met Mariman de mengeling die werd verkocht onder de naam ‘Complete’. Deze mengeling wordt echter niet meer gevoerd en naar een aantal jaar van experimenteren (met wisselend succes) wordt sinds 2011 het voer van Versele Laga verstrekt (IC mengeling in combinatie met Subliemmengeling)
De duiven krijgen sinds 2003 dezelfde voersamenstelling. Jaarlijks wordt er licht gevarieerd in de samenstelling van het voer, maar de basis blijft hetzelfde. Met name in 2008 is geexperimenteerd met een andere samenstelling. Deze vetrijkere mengeling heeft evenwel niet gebracht wat er van verwacht werd dus voor 2009 en 2010 werd teruggevallen op het oude systeem. De oude en de jonge duiven krijgen dezelfde mengeling gedurende het leeuwendeel van het jaar.
Deze basismengeling bestaat uit:
3 delen Sportmengeling (3 kg)
2 delen Championsmix (zoontjes-achtig voer, 2 kg)
1 deel zuivering (met slechts 11 procent gerst, 1 kg).
Deze mengeling wordt aangevuld met:
1/2 deel Snoep (500 gram),
1/2 deel P40 (vroeger waren dit pinda’s, tegenwoordig worden die los verstrekt om de duiven binnen te roepen),
1/4 deel Hennep (250 gram),
1/4 deel Witzaad (250 gram).
Dit voer krijgen de duiven het hele jaar. Met dien verstande dat de Sportmengeling in de kweektijd wordt vervangen door Kweekvoer (als er geen jongen gefokt worden met de vliegduiven) en in de ruitijd door Ruivoer.

voeren-in-potjes.jpg

In het vliegseizoen wordt afhankelijk van de afstand de mengeling ‘zwaarder’ gemaakt. Bij vluchten tot
100 kilometer krijgen de duiven 1 maaltijd de mengeling waarin de Championmix en de Zuivering zijn vervangen door Sport. Het aantal maaltijden ‘zwaar’ voer (de naam klopt niet want het is voornamelijk rijk aan mais, erwten komen in de mengeling vrijwel niet voor) wordt opgevoerd met het toenemen van het aantal af te leggen kilometers. D.w.z. tot 200 kilometer 2 maaltijden, tot 300 kilometer 3 maaltijden, bij 400 kilomter 4 maaltijden. Vanaf 500 kilometer wordt er alle dagen ‘zwaar’ gevoerd. Ten tijde van het dagfondseizoen krijgen de duiven de laatste dagen nog een paar handjes
‘vette mix’ na het voeren. Dit is mengeling van Energy-mix, pinda’s, tovo, hennep, schapenvetkorrel en ‘activ-korn’ van ovator. Natuurlijk wordt er een oogje gehouden op de weersvoorspellingen. Vroeger werd bij licht weer wordt langer de basis mengeling verstrekt. De laatste jaren wordt er in de regel gewoon zwaar gevoerd. In de periode dat de duivinnen wekelijks de mand ingaan krijgen ze eigenlijk alleen de zware mengeling.

De doffers werden gevoerd in het broedhok. Dagelijks ’s morgens en ’s avonds een lepel (formaat grote aardappellepel), op woensdagavond 2 lepels, op donderdag avond 2 lepels en op vrijdagmorgen 3 lepels in een bakje per broedhok. De duivinnen worden gevoerd in de voerbak. De hoeveelheid staat ruwweg vast, maar er wordt op gevoel gevoerd. in elk geval krijgen de duivinnen minder voer dan de doffers. Vanaf het midden van het seizoen 2009 is er alleen nog maar met de doffers gespeeld op de navluchten. Omdat dit om korte snelle vluchten gaat wordende doffers gewoon in de bak gevoerd.

voedingsupplementen-en-medicijnen-1.jpg

Medisch wordt er niets aan het toeval overgelaten. Voor advies bij problemen, maar ook preventief wordt Nanne Wolff (Hattemerbroek) geconsulteerd. Het entwerk, etc wordt verricht door Hans van der Sluijs (Kockengen). Daarnaast krijgen de duiven diverse voedingssupplementen. In 2009 is voor het eerst met veel succes vlierbessiroop verstrekt aan de jonge duiven nadat in het vroeg voorjaar coli-problemen weer de kop opstaken en niet verdwijnen wilden

De oude duiven brengen de winter door op schapjes die op eenvoudige wijze voor het broedhok gemonteerd worden.

interieur vlieghok winterklaar

RUI / WINTER: De geslachten blijven lang bij elkaar. In de regel worden de geslachten pas eind november uit elkaar gezet. Hierdoor blijven de duiven goed gekoppeld en ontstaan er nieuwe koppels zodat in het nieuwe jaar niet ‘getreurd’ wordt om de voormalige partner. Het late scheiden is qua planning geen probleem omdat er uit de vliegduiven in de regel niet gekweekt wordt . Alleen in 2011 is er op grote schaal gekweekt met de vliegduiven. Het vele werk en het gebrek aan tijd maken het kweken in deze tijd van het jaar echter een zware opgave.

winterdag-duiven-in-de-voliere.jpgIn de winter komen de duiven weinig los, door tijd gebrek en de aanwezige roofvogels. De volieres bieden soulaas.

Veel zuurstof en een veilige gelegenheid tot het nemen van een bad. In de periode tussen het vliegseizoen en eind november wordt vrijwel het gehele vlieghok aan de duiven ter beschikking gesteld. Oud en jong lopen dan door elkaar. Slechts het deel waarin zomers de weduwduivinnen huizen is ‘ verboden’ terrein. Door deze methode zijn de jonge duiven al gewend aan hun nieuwe onderkomen voordat de geslachten gescheiden worden.

Duiventhee. Het ene jaar wordt het wel gezet, het andere niet!

winterdag theezetten in de duiven keukenn de ruiperiode wordt er zoveel als mogelijk aan gedaan om de duiven voorspoedig door de rui te krijgen. 2 dagen in de week Sedochol in het water, 2 dagen een Vitaminecomplex en 2 dagen appelazijn met knoflook. In 2009 is aan de watermixen nog een extra variant toegevoegd. in een cyclus van 8 dagen krijgen de duiven ook nog 2 dagen een oplossing van Oregano-olie door het water. Na een succesvolle rui bij de kwekers is deze methode ook bij de vliegers toegepast. Het resultaat een betere ‘natuurlijke’ gezondheid.

hygiene-schone-broedbakken.jpgDe aanvang van het kweekseizoen verschilt per jaar. Er wordt gekeken of de duiven er aan toe zijn en naar de plannen voor de winter (vakantie, uitjes). Idealiter worden de kwekers (vermeerderaars volgens velen) op alle twee de kweekhokken eind november / begin december gekoppeld. Doel is een grote ronde vroege jongen te kweken. Deze kunnen dan alle bij de start van het oude duivenseizoen onder controle worden gebracht. Gezien het grote aantal ‘kweekkoppels’ wordt er in de regel niet gekweekt uit de vliegduiven. Slechts de eieren van de beste vliegers worden daar waar mogelijk ondergelegd. De vliegers broeden de laatste jaren slechts eenmaal. De eerste jaren in Aalsmeer werd de vliegploeg twee keer gekoppeld, maar de laatste jaren heeft tijdgebrek (en de steeds vroegere startdatum van de wedvluchten) dit verhinderd.

In 2011 werden de eieren van de kwekers verlegd naar de vliegers. Deze brachten de jongen groot. Na twee weken azen werden de duivinnen weggehaald opm op tijd op weduwschap te gaan. Gezien de goede start in 2011 zal dit systeem in 2012 opnieuw worden toegepast. Wel valt het te bezien hoe de kweek in het volle oude duivenhok zal verlopen. Er zitten nu 72 koppels!

De jonge garde zit graag op het vlakke dak van het kweekhok, van vliegen is dan nog niet of nauwelijks sprake.

het uitwennen van de jonge gardeVOORJAAR. Aan het grondig uitwennen van de jonge duiven wordt grote waarde gehecht. Door de landelijke omgeving is het mogelijk de duiven ‘open hok’ te geven. Na enkele weken in de weekeinden en op een enkele vrije dag ‘onder begeleiding’ in vrijheid te zijn gesteld, worden de youngsters dagelijks voor vertrek naar het werk in vrijheid gesteld. D.w.z. ze worden ‘buitengesloten’, maar kunnen wel in de voliere. Bij thuiskomst wordt het feitelijke nachthok geopend en worden de duiven naar binnen geroepen.

In 2012 zal deze methode een beetje aangepast worden. De eerste weken zal de jonge garde slechts ’s middags uitgewend worden. Door gebruikt te maken van een magneetsluiting wordt het hok om 13:00 uur geopend. De jongen brengen wel de hele dag in de voliere door want om 10:00 uur zal de verduistering zichzelf op heffen en hierdoor de toegang naar het jonge duiven hok open. Voerautomaten zullen de jongen voorzien van voer. Kort na het voeren zal de verduistering zich sluiten waardoor de jongen niet meer terug kunnen in het nachthok.

De jonge garde gaat dagelijks los. Bij slecht weer ….

los-bij-weer-en-wind.jpg

…en bij mooi weer is de schoorsteen een favoriet plekje

ook-bij-mooi-weer1.jpg

De jonge duiven moeten zich goed ontwikkelen. Veel vrijheid helpt hierbij. Door het dagelijkse open hok raken de jonge duiven geheel vertrouwd met de omgeving. De aanwezige roofvogels zorgen wel voor de nodige schade, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat de duiven actief worden/blijven. Ook maken zij de jongen scherp want na verloop van tijd weten ze diverse veilige zitplaatsen te vinden om de roofvogel te ontlopen. Bijvoorbeeld in de voliere, maar ook eronder. Een nadeel hiervan is dat ze op een gegeven moment nog moeilijk de veilige voliers willen verlaten …… Mede om deze reden wordt in 2012 een ander systeem geprobeerd.

Training,
training-2.jpgDe oude duiven worden vanaf begin maart dagelijks losgelaten. Als het daglicht en de temperatuur het toelaten vliegen de duivinnen s ’s morgens tussen 07:00 en 08:00 uur. De training is verplicht, met de vlag. Zodra de zomertijd daar is worden de duivinnen ’s avonds losgelaten.

 

De weduwduivinnen vliegen eenmaal per dag, ’s avonds!

De duivinnen trainen tussen 17:30 en 20:00 uur afhankelijk van het tijdstip waarop Michel terugkomt van zijn werk. De dames vliegen verplicht. Binnen een week vliegen ze een uur. Een handje snoep voor het losgooien helpt hier ook een beetje bij.

In de loop van het seizoen gaan de doffers ook weer dagelijks los. Vroeger moest er door de (te) vroege start 1 of 2 weken vakantie worden genomen om dit te realiseren. Nu de doffers alleen nog op de navluchten gespeeld worden (en zich moeten invliegen op de jonge duivenvluchten) is dit een stuk gemakkelijker geworden. Eind mei gaan de jongen ’s morgens vroeg los en wordt er geprobeerd deze onder controle te krijgen. D.w.z. na het uitvliegen worden ze naar binnen geroepen (als Michel nog aanwezig kan zijn) .

Van het opleren van de jongen wordt veel werk gemaakt. Tien keer weg met de eigen auto, tot zo’n 35 kilometer

lossing-in-hollands-landsch.jpg

Zodra de duiven een week of drie goed trekken rond het hok, wordt er gestart met het opleren van de jonge duiven. De datum dat dit gebeurt verschilt van jaar tot jaar. Afgelopen jaren werd er wederom heel laat gestart met opleren. In april/mei zijn er regelmatig veel problemen met de gezondheid waardoor de duiven pas in mei voor het eerst goed op de vleugels gaan. In de tweede en derde week van juni worden de jongen duiven voor het eerst weggegbracht. In een periode van 10 dagen wordt de jonge garde (tussen de 100 – 140 stuks) 7 tot 15 keer weggebracht. Aanvankelijk slechts enkele kilometers, geleidelijk steeds verder. In de laatste week voor de eerste wedvlucht worden de duiven dinsdagmiddag en woensmiddag in Boskoop, respectievelijk Gouda gelost.

Met de container wordt niet meer opgeleerd, de jongen gaan direct op de eerste wedvlucht

In navolging van clubgenoot en sportvriend Cor Buis junior wordt in het geheel niet meer deelgenomen aan de opleervluchten van de afdeling. Zowel met de oude als de jonge duiven werd deze methode voor het eerst in het seizoen 2008 toegepast (met de jongen voor de navlucht was het al usance). Er zijn geen nadelige gevolgen van ondervonden.

In 2012 zal er enigszins van deze methode afgeweken worden. Door het gegeven dat er maar 35 duiven de onaangewezen punten kunnen behalen zal er worden deelgenomen aan tenminste een afdelingsdrachtvlucht. Dit betekent wel dat het schema eerder op punt moet komen!

Voor de jonge garde aan de start komt wordt er geleerd om te drinken in de mand.

Er wordt en groot belang gehecht aan het kunnen drinken in de mand. De jonge duiven wordt dit speciaal geleerd. Als de eerste afdelingsoefenvlucht op het programma staat zitten de duiven van Beekman-Tilmans ook in de mand. Niet om te vliegen, maar om te drinken. Twee tot drie dagen verblijven de jongen in de reismanden die in de vereniging achterblijven. Tweemaal daags worden de jonge duiven gevoerd in de mand. Het water wordt van enige hoogte in te drinkgootjes gegoten. Afhankelijk van de temperatuur drinken de jongen binnen een dag. Om het goed te leren wordt er dan even ‘doorgezet’. Na de drinkcursus worden de duiven bij de vereniging losgelaten. Tegenwoordig gaat dit nog eenvoudiger door het drinksysteem aan de nieuwe volieres. Hierdoor zijn de youngsters al gewend aan het drinken uit een gootje. Een nachtje in de mand volstaat.

De jongen worden verduisterd tot eind mei en vanaf de langste dag belicht! De oude duiven overigens ook!

Op de hokken van Beekman-Tilmans is het in het voorjaar vroeg donker want zowel de oude als de jonge duiven worden verduisterd. Met de duur van de verduisteringstijd moest een beetje worden geschipperd. 14 uur voor alle duiven was onmogelijk gezien de werktijden. In de praktijk werden de doffers een kleine 13 uur verduisterd en de duivinnen en de jongen een ruime 13 uur. In 2008 werden de doffers in het geheel niet verduisterd om de piek van de forme beter te verdelen. Vroeg in het seizoen dienden de doffers de punten binnen te halen, later in de tijd de duivinnen. Dit experiment is in 2009 niet worden voortgezet omdat het voordeel niet groot bleek. In april werd de verduistering weggenomen bij de doffers, begin/half mei bij de duivinnen en eind mei bij de jonge duiven. Doordat de doffers halverwege het oude duiven seizoen niet meer gespeeld konden worden vielen ze ondanks de verduistering vroeg in de rui.zodat er op de navluchten omvoldoende veren waren om deze nog succesvol (op weduwschap) te vliegen. Vanaf 2010 werden de doffers evenlang verduisterd als de jongen. Ook overdag is het dan nog redelijk schemerig in de hok omdat de verlichting in dat deel van het hok niet aan staat.. Doel is om de vleugels op de navluchten zo vol mogelijk te hebben. Dit lukt het ene jaar beter dan het andere. Het komende seizoen 2012 zal er automatisch verduisterd worden door middel van rolluiken die met een tijdklok bestuurd worden.

De verlichting brand de hele dag. Behalve in de periode dat de duiven verduisterd worden. Gebruik wordt gemaakt van daglichtlampen. TL buizen met een armatuur die zorgt voor dusdanig hoog frequent knipperen dat de duiven hiervan geen hinder ondervinden. Na de langste dag branden de lampen van ’s morgens 5:30 uur tot ’s avonds 22:45 uur. Dit komt overigens niet op een kwartiertje.

Bij warm weer zitten de jonge duiven in het vliegseizoen in de voliere. Anders niet!

ZOMER. In de warme zomermaanden wordt de duiven zoveel mogelijk zuurstof ter beschikking gesteld. De jonge duiven worden bij temperaturen boven de 25 graden Celcius in de voliere opgesloten. De duivinnen zitten standaard in de dichte en beschutte voliere.

De doffers zitten de laatste jaren ook in de voliere gedurende het seizoen. Bij hele zomerse dagen kan de zon worden geweerd door de aanwezige rolgordijnen. Deze dienden oorspronkelijk voor het verduisteren (dit wordt nu met luiken gedaan) maar fungeren nu als zonwering op hete dagen.

In de winter van 2010 zijn de oude volieres vervangen worden door ruimere en verbeterde exemplaren van de firma Habru. Doel is/was om het klimaat in de volieres beter te kunnen reguleren. Bijvoorbeeld door het gebruik van windbreekgaas.The feed stock is widely held.

Feeding. Until 2010 Mariman mixtures were supplied to the pigeons. The mixtures which were sold under the name “Complete”. In 2010 these mixtures of Mariman are no longer available so it is time for change. I still doubt whether I should choose for Versele Lage or Beyers. I am experimenting with my breeding stock with those brands. I must admit that the look of the Versele Laga Subliem mixture is perfect.
The pigeons get the same feed composition since 2003. Yearly is slightly varied, but the basis remains the same. Especially in 2008 I experimented with a different composition. This high-fat mixture did not meet the expectations, so for 2009 was
reverted to the old system. The old and the young birds get the same mix.
This basic mixture consists of:
Sports Mixture 3 parts (3 kg)
Champions mixture 2 parts (so called Zoontjes mixture) (2 kg)
Depurative mixture 1 part (with only 11 percent barley, 1 kg).
To this mixture is added:
Sneaky mixture 1 / 2 part (fine seed mixture, 500 grams),
Peanuts 1 / 2 part (500 grams suited for human consumption),
Hempseed 1 / 4 part (250 grams),
Canary seed part 1 / 4 (250 grams).
This mixture is given to the pigeons all year. Provided that the Sports Mix in the breeding time is replaced by breeding mixture and in the moulting period by a moulting mixture. From the moment the birds no longer fly the peanuts disappear from the diet. This is usually several weeks after the racing season when “the stock” is exhausted.

During the racing season the feed mix will be adjusted, depending on the distance. The longer the distances gets, the mix is made ‘heavier’.

Races till 100 kilometres the basic mix is supplied till 1 meal before basketing. At the last meal the Championmix Purification and Depurative mix is replaced by Sport mixture. The so called ‘heavy blend’. The number of meals of the ‘heavy blend’ (the name is wrong because it is mainly rich in corn, peas are not in the mix) is increased with increasing the number of kilometres to be flown.

I.e. until 200 kilometres 2 meals,
up to 300 kilometres 3 meals,
4 meals at 400 kilometers.
From 500 kilometres is all days ‘heavy’ effect.

At that time of the season in which the one day long distance races are flown the pigeons get also a handful of Energy-mix (fat rich) after feeding the last couple of days before basketing. Of course, an eye is kept on the weather. With light winds, the basic mix will be provided longer.

The cocks are feed in their nest box. Daily till Wednesday evening, morning and evening, a spoon (large size potato spoon), on Wednesday evening 2 spoons, on Thursday morning 1 spoon, on Thursday evening 2 spoons and Friday morning at 3 tablespoons per cup in the next box. The hens are fed in the feeding trough. The amount is roughly fixed, but is adjusted when they are hungry. In any case, the hens receive less feed than the cocks.

Medically there is nothing left to chance. For advice with problems, or any preventive actions Nanne Wolff (Hattemerbroek) is consulted. The vaccinations, etc are carried out by Hans van der Sluijs (Kockengen). Besides the chemical part the pigeons get all necessary food supplements. In 2009, for the first time very successfully elderberry treacle was provided to the youngsters after the early spring-coli problems emerged again and did not disappear

MOULTING / WINTER: The sexes remain together for long a time. In general, the sexes are parted late November, early December. This keeps the pigeons well connected and it also creates new couples. In the new year they don’t ‘worry’ about the former partner. The late separation is not a problem in terms of planning because the racing pigeons are not mated early.

In winter, the little pigeons don’t fly because of the presence of birds of prey and a lack of time available prey. The aviaries offer solace.

Many oxygen and a safe opportunity to take a bath. In the period between late November and the end of the racing season the whole pigeon loft is made available. Old and young, then walk together. Only the part of the loft where during the summer the hen’s house is a ‘forbidden’ area. By this method, the youngsters already get accustomed to their new home before the sexes separate.

During the moulting period as much as possible is done to get the pigeons prosperous through the moult. They get Sedochol 2 days a week in the water, a Vitamin Complex 2 days and 2 days apple vinegar with garlic. In 2009, to the water mixes an additional variant has been added. In a cycle of 8 days the pigeons got also 2 days a resolution of the Oregano oil by water. After a successful use in the breeding loft (in the moulting period) this method is also applied to the racers. It means better ‘natural’ health.

Nest bowls, ready for use. Breeders ate mated between December 1st and January 1st.

This years breeding season will be early. The breeders were mated early December. Target is a to breed an early round. Given the large number of “breeding couples” at Beekman-Tilmans is not bred from the racers. Only the eggs of the best racers are replaced when ever possible. The racers breed in recent years only once. The first years in Aalsmeer, the flight team was mated two times, but in recent years, lack of time (and the ever earlier start date of the races) prevented this.

The young squad likes to stay on the almost flat roof of the breeding loft They don’t fly or hardly

SPRING. The youngsters have to get to know their habitat. Because off the rural environment is possible to give the pigeons a open loft. After several weeks in the weekends and a few days “under supervision”, the youngsters are released every day before leaving for work. I.e. they are ‘excluded’ from the main loft, but can enter the aviaries. In the evening when Michel gets home, the actual loft is opened and the pigeons are to be called inside.

The youngsters need to develop well. Much freedom aids to this. The daily open loft makes the youngsters thoroughly familiar with the surroundings. The present birds of prey take cause some inevitable damage, but at the same time ensure that the pigeons are active continuously. They also make the young birds sharply, because after some time they know many safe seats to escape their enemies. For example, in the aviary, but also underneath it is. One problem is that after some time they are unwilling to leave the save aviaries ……

The old birds are released daily from early March. As the daylight and temperature allow this the cocks fly in the morning between 07:00 and 08:00 hours. All pigeons are force to train with the flag.

The hens train between 17:30 and 19:00 hours depending on when Michel returns from work. The ladies fly mandatory. Within one week they fly one hour. Some fine seed before their daily training helps to achieve this. Once the season is approaching the cocks fly twice a day. Often, through the (too) early start 1 or 2 weeks holiday have to be taken to achieve this. After the Vitesse the cocks only fly once a day (or a few days times 2). When de young birds are under control the fly twice a day!.

When the young pigeons are pulling well around the loft for a couple of weeks, tossing is started. The date this occurs varies from year to year. Last year (2009) tossing was again started very late. In April, many health problems with harassed the pigeons. Only in May they for the first time went well on their wings. In the second week of June the young birds were first tossed. In a period of 10 days, the Young squad (140 pieces) was brought 7 times away. Initially only a few kilometers, more gradually the distances were increased. In the last week before the first race, the pigeons Tuesday and Wednesday were brought to Boskoop, Gouda. The losses in 2008 were low, in 2009 they were dreadful, because of bad weather conditions at their maiden race and the impact of the smallpox vaccination.

Like fellow club member and friend Cor Buis junior the youngsters no longer participate in the training races of the department. At Both the old and young pigeons, this method was first applied in the 2008 season (with the youngsters was already common practice at the so called ‘Navluchten’). No adverse effects of this were met.

There is great importance attached to drinking in the basket. The youngsters are taught this specially. When the department first training flight in the program is scheduled, the young pigeons of Beekman-Tilmans remain in the basket. Not to fly, but to drink. Two to three days they stay in the baskets. Twice daily, the youngsters are fed in the basket. The water is pored from some height into the drinking troughs so that they can hear the water falling. Depending on the temperature inside the young birds learn to drink within on day. After the drinking course the pigeons are released at the association.

At the lofts of Beekman-Tilmans both the old and the young birds are darkened. The daily duration of the darkening period is always al littele difficult. 14 hours for all pigeons is impossible given the working hours. In practice, cocks and hens 13 hours are darkened and the young birds a spacious 13.5 hours. The lights burn all day after removing the covers. Using daylight lamps. Fluorescent tubes with a luminary that provides such high frequency that the pigeons have no problems with the blinking After the longest day the lights burning from morning 5:30 am till 22:45 hour at night.

SUMMER. In the hot summer months, maximum oxygen is made available. In case of temperatures above 25 degrees Celsius the youngsters are locked aviaries. The hens are standard in the dense and sheltered aviary. At the cocks, the windows open. Sun also may be excluded by the present blinds. These were originally for darkening (but this is now done with shutters) so now they act as a sunscreen on hot days. Around the Christmas holidays the old aviaries will be replaced by larger and improved aviaries of the firm Habru. The aim is to improve and to better regulate the climate in the aviaries. For example by the use of windbreak grid.

Comments are closed.