Stamopbouw

De duiven op de vlieghokken van Beekman-Tilmans zijn in te delen in drie hoofdgroepen, de klakduiven (en aanverwant ander Janssen bloed), de duiven van Ad Schaerlaeckens (en aanverwant bloed van o.a. Koen Minderhout en Gaby Vandenabeele) en de duiven van andere liefhebbers zoals Piet Valk (Zaandam), Cor Buis (sr en Jr) en sinds heel kort (en nog heel beperkt) de Gebroeders Scheele uit Terneuzen .

De Klakduiven. De basis van de klakdynastie op de hokken van Beekman (Beekman Tilmans en Ulken Beekman) werd gelegd in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw. De eerste klak duiven kwamen in 1994 naar Diemen. Beekman Senior kocht samen met sportvriend Freek Windstra de eerste zes duiven, o.a. een zoon uit de 89-613. Na de aankoop van nog een viertal duiven in 1995, kwam aan de gezamenlijke aankoop (en kweek) een einde omdat Windstra onverwachts overleed. In het voorjaar van 1996 werd besloten het aanschaffen van rechtstreekse klakduiven weer op te pakken. De NL1996-1036414, een kleinzoon van de 89-613 was een van de eerste duiven die naar Diemen verhuisden. Deze donkere kras doffer werd later een van de stamvaders van het hok. In de loop van de jaren verhuisden er uiteindelijk 30 rechtstreekse Klakken naar het kweekhok in Diemen. De laatste twee werden gehaald in 2003. Onder de aangeschafte duiven bevonden zich kinderen van alle topduiven van de Grootmeester uit Reusel; 11 Kleinkinderen van de 89-613, 2 zonen van de 88-895, een zoon van de 95-045, een kleinzoon van de afgekeurde Janssen, etc. etc. In 2000 en 2001 werden er nog acht duiven gehaald bij het meeste gekende bijhuis van de Reuselse grootmeester, de gebroeders Borgmans. De klakduiven werden op het kweekhok veelal zuiver gehouden. In sommige gevallen werden ze in het vlieghok gekruist met de Peer van Gompel duiven die in 1990 en 1991 aangeschaft waren bij Cor Buis senior en Hanny Fanger. Uit de beroemde lijnen van ‘de crack’, ‘de autowinnaar’, etc. In het huidige bestand kweekduiven zijn nog steeds enkele nazaten van deze duiven terug te vinden.

De klakduiven brachten de combinatie Beekman-Tilmans vele successen, vooral na de verhuizing naar Aalsmeer in 2002. Vele kampioenschappen en vroege prijzen werden behaald met ‘het gouden ras uit Reusel’. Was het aanvankelijk de lijn van de 96-414 die de meeste aandelen had in de goede prestaties, meer recent is het de lijn van Dikke Dirk (01-563) die verantwoordelijk is voor veel vroege duiven. In 2010 is het kweekhok in Diemen ingekrompen. De koppelingen van Klakduiven zullen alleen nog koppelingen zijn tussen een ‘Dikke Dirk’ – kind en een andere klak!

De Schaerleackens duiven. Na het overlijden van Jos van Limpt in het voorjaar van 2004 werd gezocht naar een andere bron voor het bemachtigen van goede duiven. Stilstand is achteruitgang en in de jacht op altijd maar betere prestaties werd verder gezocht naar een tophok om de leemte die de Klak achter liet op te vullen. Gezien de opvallende prestaties van de liefhebber en diens duiven op andere hokken, viel het oog op de duiven van Ad Schaerlaeckens, de bekende kroniekschrijver uit Baarle Nassau. Het eerste contact werd kort na het vliegseizoen gelegd. Een gunstige tijd want bij het eerste bezoek kon reeds een duif met kapitale kweekwaarde worden aangekocht. Een September jong van het beroemde Orleansdoffertje verhuisde samen met nog vier jonge duiven van de grote kampioen naar Aalsmeer. Ook werd een oude kweekduivin die Ad had aangeschaft bij Eric Berckmoes meegenomen. De basis voor een lijn toekomstige kampioenen was gelegd. De duiven van Schaerlaeckens werden in 2005 en 2006 aangevuld met een aantal topduiven van de gebroeders Fanger uit Badhoevedorp. Inmiddels landelijk bekend door hun excellente prestaties (in 2008 o.a. 1e Ablis Jonge duiven afdeling 6). Uit het stamkoppel van de gebroeders kwam een zoon die met de duivin uit het Orleansdoffertje bij de eerste jongen in 2006 direct twee kamioensduiven gaf! In 2007 werd daarom besloten wederom bij de meester zelf aan te kloppen om de basis verder aan versterken. De eerste successen waren immers geboekt met de duiven van Ad en besloten werd om ‘door te pakken’ met dit soort. Op de Deense verkoop van Schaerlaeckens werden drie jonge duiven aangeschaft. Naast de aanschaf van rechtstreekse duiven ging Michel Beekman ook in den lande winkelen. Bij Frank Ferwerda uit Joure werden drie duiven van de combinatie van der Veen – de Jong (Tjerkwerd) aangeschaft. Deze Friese kampioenen hadden al vroeg vele Schaerlaeckens duiven op het hok. In 2008 werd nogmaals geprobeerd het kweekhok qua Schaerlaeckens materiaal op een hoger plan te brengen. In eerste instantie kwamen er drie jonge duiven van Frank Ferwerda (o.a. uit de Maestro) en tien stuks van Hanjo de Groot uit Workum (De Groot-de Jong). Hanjo kocht in 2001 en 2002 twintig eieren in Baarle Nassau, op verzoek van Michel werden deze door Hanjo in mei 2008 ‘zuiver’ overgekoppeld!

In het najaarvan 2008 werd de Schaerlaeckens kolonie nogmaals versterkt. Wederom werden op de Deense verkoop twee jonge doffers aangeschaft. Een kleinzoon van de 95-230 en een kleinzoon van het Orleansdoffertje! Enkele weken later werd nog een rechtstreekse Schaerlaeckens duivin ‘op de kop getik’. Gezien de vele vroege duiven die er in den lande de laatste jaren gedraaid zijn uit de lijn van de 95-230, is het niet verwonderd dat juist van deze doffer een kleindochter werd aangeschaft bij de combinatie de Graaff uit Rotterdam Hillegersberg. De jaarling duivin zal niet direct ingezet worden voor de kweek. Eerst acclimatiseren is het devies. Begin februari zal er geprobeerd worden de nieuwe aanwinsten te koppelen.

Ook in de daaropvolgende jaren is nog regelmatig de beurs getrokken om aan nazaten van dit sterke hok te komen. Soms werden er duiven verkregen door ruiling of samenkweek. Al met al is de lijn van de Schaerlaeckens duiven inmiddels zeer dominant aanwezig op de hokken.

De Piet Valk duiven. Naast bovengenoemde duiven van Jos van Limpt en Ad Schaerlaeckens werden de kweekhokken bevolkt door duiven van Piet Valk uit Zaandam. De uitstekende prestaties in het sterke rayon C in 2005 en 2006 sprongen dusdanig in het oog dat er besloten werd een aantal van deze duiven te bemachtigen. De keuze viel op de duiven van de Zaanse kampioen omdat hij op alle vluchten uitblonk, d.w.z. van 100 tot 700 kilometer. Via sportvriend Louis Pouw werden de eerst contacten gelegd. Het hokbezoek was dusdanig overdonderend dat er in de zomer van 2006 direct 12 jongen verhuisden naar Aalsmeer. Later volgden er nog 2, waaronder een zoon van de beroemde 019 (NL2001-1687019, 5e WHZB duivin 2003). Uit deze doffer werd in 2007 direct het beste jong van het seizoen gekweekt.

De duiven van Piet Valk zijn ondergebracht bij een sportvriend in Amsterdam. Het rendement is dan groter. Bovendien is het kweekhok niet oneindig groot en is de tijd gelimiteerd. De eerste ronde gaat dan richting Aalsmeer.

Gebroeders Scheele. Eind 2009 werden 2 late jongen gekocht bij de gebroeders Scheele in Terneuzen. Deze mannen doen de laatste jaren de afdeling Zeeland sidderen onder een waar schrikbewind. In 2009 maar liefst 5 afdelingsoverwinningen en het 1e kampioenschap Generaal. Uit de topduivin Lea kwamen 2 prachtige jonge blauwbanders naar Aalsmeer. Deze jongen zijn ondergebracht bij een sportvriend in Aalsmeer. Hij bezit een groot kweekhok en heeft al eerder duiven bij de gebroeders (eigenlijk vader en zoon) gekocht.

In de jaren 2010 en 2011 werd de Schaerlaeckens basis versterkt door enkele gerichte aankopen / bonnen. Ook via de contacten opgedaan door de ‘schrijverij’ kwamen duiven van diverse grote liefhebbers naar Aalsmeer. Ook werden er nog duiven betrokken van Dave van Zon. Door een ruil met een kloksysteem kwamen er 6 jongen van 2010 naar Aalsmeer. Hierbij waren 2 halfbroers van de ‘Joop’, de beste vitesseduif WHZB van 2010/

De Klak- en Schaerlaeckenskweekkoppels staan (deels) vermeld op de pagina ‘Kweekkoppels’!
Under construction.

Comments are closed.