Een erg lijvige agenda

Een erg lijvige agenda

Zondag 17 januari 2021. Gisteren bereikte mij de agenda voor de komende voorjaarsledenraad. Logisch zult u zeggen want die werd “Op de Hoogte” van deze week gepubliceerd. Echter via, via kreeg ik ook de agenda die de afdelingen ontvingen. Op zich is deze agenda identiek aan degene die in OdH werd gepubliceerd, echter door het NPO-bestuur voorzien van een korte toelichting bij de meeste punten. Plus voorzien van enkele nog niet gepubliceerde beleidstukken. Ook wordt er duidelijk aangegeven welke stukken er binnenkort nog zullen verschijnen.

Erg interessant en feitelijk erg goed ook hoe het nieuwe bestuur hun partners, de afdelingen, op de hoogte houdt. Ik weet niet exact hoe dit in het verleden ging maar dit ziet er wel uit als een zeer goede wijze van samenwerken.

Als schrijver van soms opiniërende weekstukken is de nog niet gepubliceerde informatie plus de toelichting hierop natuurlijk het meest interessant. Ik wil echter het nog altijd nieuwe bestuur niet in de wielen rijden door reeds te schrijven over zaken die nog aan het grote publiek gepresenteerd moeten worden. Ik zal mij daarom nu beperken tot wat eenieder kon lezen.

Al vraag ik mij wel af hoelang het duurt voordat de informatie op straat ligt. De R-factor van een dergelijke mail ligt duidelijk boven de één. Deze is vermoedelijk wel zes. De stukken werden namelijk gestuurd aan alle afdelingen. Als iedere afdelingssecretaris de mail doorstuurt naar tenminste zes bestuurders dan weten al meer dan zeventig mensen van de inhoud. Etc., etc.

NPO

De agenda – De nieuwe ploeg pakt duidelijk goed door. Ze nemen wellicht wat veel hooi op hun vork maar ik snap goed waarom ze dat doen. Opruimen en herinrichten moet snel gebeuren voordat het momentum verloren gaat. Ook is het verstandig om nu door te pakken omdat het vergaderen in de huidige Covid-tijd lekker snel en efficiënt verloopt. Zeker als erweer op dezelfde wijze vergaderd gaat worden als in december 2020. En dat zier er wel naar uit.

De agenda geeft mij in ieder geval weer wat input voor een weekstuk. Op de agenda voor 13 maart aanstaande staan namelijk erg veel punten, maar liefst negentien verschillende. Al dan niet voorzien van sub punten. Ook staan er maar liefst 24 stemmingen gepland. Zoals gezegd men pakt door.

Als ik door de agenda loop dan zie ik een aantal meer dan interessante punten. Te beginnen bij punt 4, want de eerste punten zijn “standaard”. Bij punt 4 springen de punten c. en f. in het oog. Alhoewel ook punt a. over de nieuwe EU-regelgeving natuurlijk belangrijk is voor alle melkers. Het draait immers om het vliegen met de duiven. Hier is echter de ergste koude uit de lucht. Meer details volgen later.

Agendapunt 4C behandelt de stand van zaken lossingsplaatsen. Hier is weinig nieuws onder de zon. Wel vraag ik mij af hoe men omgaat met lossingen verricht door Belgische inrichters waarvoor in Nederland diverse inmandlocaties zijn. De bekendste hiervan is vermoedelijk die in Hank. Om die te laten voortbestaan moet een vereniging de formele organisatie hiervan op zich gaan nemen. Als ik het tenminste goed begrepen heb.

Agendapunt 4f handelt over de kampioenschappen. De eerste woorden die in mij opkomen zijn “een ruif waaruit iedereen kan kiezen”. “Terughoudend”, is een ander woord. Vermoedelijk wil men in Papendal eerst een beter beeld hebben wat de nieuwe uitslagen teweeg gaan brengen. Persoonlijk ben ik wel benieuwd of alle afdelingen het advies gaan opvolgen om alle soorten uitslagen te publiceren.

Het punt over de pensioenen (g.) is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Het gerucht wil echter dat behoudens hetgeen er al gepubliceerd is de informatievoorziening/het op tafel brengen van de feiten moeizaam verloopt. Zou onze jongste gouden spelddrager dan toch niet zo goed meewerken als hem zo moeten betamen?

Voor de punten 5, 6 en 7 ontbreken de bijbehorende documenten nog. Echter vooral punt 5, over het lossen bij hitte, en punt 7, inzake het dopingbeleid, zijn zeer relevant voor het komende seizoen. Persoonlijk ben ik erg benieuwd naar punt 7. Komt er een nieuwe lijst met verboden (oneigenlijke) middelen en hoe zal de uitvoering/handhaving en de financiering van het beleid verlopen? De laatste jaren hadden de misbruikers vrij spel. Iets dat natuurlijk zo snel mogelijk dient te stoppen.

Voor het agendapunt 8 het organiseren van de Olympiade ontbreken in OdH de stukken. Wel lijkt het mij zaak dat als het doorgang blijft vinden er een uitstekende commissie dient te komen. Met hierin mensen die hun sporen in de evenementenbranche of grote projecten hebben verdiend en geen bobo-commissie bestaande uit NPO-dinosaurussen.

Bij punt 9 van de agenda (de financiën) zal wel een beetje gesteggeld gaan worden. Er ligt zoals bekend nog een erfenis van het oude bestuur en deze zal zonder twijfel zeer negatief drukken op het resultaat en de reserves. Ook de begroting is een stuk hoger dan de afgelopen jaren.

Agendapunt 10, over hoe nu verder moet met de secties, lijkt mij een hamerpunt. Al zullen sommige secties misschien nog wel iets van zich willen laten horen. Hetgeen ik hiervan vind schreef ik reeds in een eerder weekstuk.

Agendapunt 11 is wellicht een onderschat agendapunt: Punt a is misschien wel het belangrijkste van de hele agenda. Indien dit wordt aangenomen wordt een grote stap gemaakt naar een echt landelijk beleid of in ieder geval de kans om dit uit te oefenen.

Overigens vraag ik mij inmiddels af of je een echt landelijk beleid moet willen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het vliegprogramma en dan hoofdzakelijk ten aanzien van de randen van dit programma. Iedere afdeling heeft zo ongeveer zijn specifieke onderdelen, tradities en interesses die bijna niet in een landelijk beleid te vatten zijn.

Op dit punt zal moeten blijken hoe eensgezind de afdelingen zijn en hoe groot de steun voor het nieuwe bestuur uiteindelijk is. De rest van de agendapunten onder punt 11 zijn al eerder onder de aandacht gebracht en zullen vermoedelijk als hamerstukken door de vergadering geloodst worden.

Agendapunt 12 behandelt het schrappen van het ledencongres. Vermoedelijk zou niemand het ooit gemist hebben mocht het niet meer georganiseerd zijn. Het heeft simpelweg nooit geleefd alle inspanningen en goede bedoelingen ten spijt. Het was een leuk idee maar te duur en vrijwel onuitvoerbaar. Duivenmelkers zijn geen politici die graag naar een congres komen om zichzelf te profileren en te netwerken. Laat staan om na te denken over de ontwikkelingen op lange termijn.

Voorzittershamer 2

Punt 13 tot en met 15 zijn als je het mij vraagt hamerstukken na de behandeling van de eerdere punten.

Agendapunt 16 handelt over twee voorstellen van de ZLU. Honderd procent duidelijk zijn ze mij niet. Wellicht omdat ik nooit aan dergelijke vluchten deelnam. Echter de aanpassing die men voorstelt lijkt mij in het nadeel van de overvlucht. Gezien de toenemende populariteit in de overvlucht zou ik alles bij het oude houden. Sterker nog ik zou het als Nederlandse ZLU nooit voorgesteld hebben. Al begrijp ik ook wel weer dat het verschil in nationale en internationale uitslagen een probleem is.

Voor punt 17, de gedragscode voor de duivensport, zijn nog geen documenten beschikbaar. Ik ben hier wel zeer maar dan ook zeer nieuwsgierig naar. Wat gaat men hierin hierover opnemen? En dan vooral hoe men denkt te handhaven in het geval dat de code wordt overschreden. Het zal vermoedelijk wel tot instemming leiden op de vergadering maar of het echt gaat helpen waag ik te betwijfelen. Dit neemt niet weg dat iedere zichzelf respecterende sportbond zo’n code zou moeten hebben.

Het laatste mogelijk interessante agendapunt is punt 18, namelijk de voorstellen van de afdelingen. Gek genoeg staat er nog geen enkel voorstel op de voorlopige agenda. Een unicum of een omissie van de eminente waarnemend secretaris.

Het laatste punt op de agenda is vervolgens de sluiting. Waardoor naar mijn mening één agendapunt ontbreekt. De rondvraag of wat ter tafel komt. In oude tijden begon de vergadering dan pas echt. In de tijd van mail en andere digitale communicatiemiddelen komt er onder dit agendapunt zelden nog iets interessants op de tafel. Echter het ontbreken hiervan is een herstelbaar schoonheidsfoutje.

Zeeland – In de kleinste afdeling van het land volgende de ontwikkelingen zich snel op. Er zijn inmiddels vacatures gesteld voor de beschikbaar gestelde bestuurszetels. En gelukkig zijn er ook kandidaten. Kandidaten die zo snel als mogelijk aan de slag moeten om de “gewone Zeeuwse melker” nog een seizoen 2021 te bezorgen. Wordt zonder twijfel weer vervolgd.

OP EIGEN HONK

Is er dus weer een zogenaamde ´movement control order´ van kracht. Vooralsnog duurt deze twee weken maar vermoedelijk wordt deze periode nog wel een paar keer verlengd gezien het nog steeds stijgende aantal positieve besmettingen (gisteren een record van vierduizend op een bevolking van 30 miljoen mensen).

200414-roadblock-mco-malaysia-05

Het betekent zoveel als mogelijk binnenblijven, vergelijkbaar met de situatie in de meeste Europese landen. We mogen slechts naar buiten om boodschappen te doen en naar het werk te gaan. In één auto mogen zich maximaal twee personen bevinden. En er wordt hier en daar gecontroleerd middels roadblocks.

In het park rondom mij huis mogen we nog wel wandelen maar met inachtneming van de maatregelen.

Kortom het leven buiten werktijden beperkt zich tot activiteiten binnen de huiselijke kring. Lang uitslapen, eten op het terras (wederom “steamboat”), een filmpje kijken (A star was born) of een lange schaatswedstrijd zoals gisteren en vandaag helpen mij door de dag.

Een weekstuk tikken helpt hierbij ook maar dat is nu af.

Tot een volgende keer,

Groetjes,

Michel