Een helikopterview op Duivenland – deel 2

Een helikopterview op Duivenland – deel 2

Zondag 25 oktober 2015. Boven mij hoor ik heel zachtjes de duiven kuren. Als er leven in huis is valt het niet op maar nu ik ’s morgens stilletjes het weekstuk zit te tikken kun je duidelijk de duiven die op zolder wonen horen. He, zal de vaste lezer zich afvragen, zitten er nu ook al duiven op de zolder aan de Aalsmeerderweg? Het antwoord is nee, de duiven die ik momenteel hoor zitten in het Limburgse Partij. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar huurden wij namelijk tijdens de herfstvakantie een appartement bij Resie en Harry van Wersch in het Zuid Limburgse Partij (Wittem).  Even uit de sleur van duiven, werk en andere verplichtingen. Gewoon genieten van de omgeving, het lekkere eten en het feit dat er gewoon niets hoeft en (bijna) alles mag. Zonder de stress van het dagelijkse “moeten” even tot rust komen. Zonder een volle agenda dit jaar want een bijkomend voordeel als je voor de vijfde keer naar hetzelfde adres gaat is dat je de omgeving en de meeste bezienswaardigheden wel kent. Iets nieuws vinden wordt dan minder noodzakelijk en dat komt het tot rust komen zeker ten goede.

Limburg in optima forma

 

Al met al een mooie gelegenheid om eveneens rustig na te denken over een aantal zaken in Duivenland. Vorige week deed ik dit al en kroop ik in de denkbeeldige helikopter om mijn visie te geven over de inkorfbeperking. Deze week zal ik in hetzelfde fictieve vervoersmiddel kruipen om mijn licht te laten schijnen over een ander heikel punt in onze sport, de vliegprogramma’s, kampioenschappen, competities, etc..

Ieder najaar / winter is het weer raak en moeten de vliegprogramma’s op de schop. Het lijkt wel of het nooit goed is. Er is discussie over alles. De aanvangsdatum van het seizoen, het aantal vluchten per onderdeel, de startdatum van de jonge duivenvluchten, etc. You name it en er is discussie over. Het resultaat is dat er geen afdeling is met hetzelfde vliegprogramma ondanks een dappere poging vanuit Veenendaal. Hetgeen nog enigszins spartelend in stand wordt gehouden door de spelregels van de diverse competities. Hierover later meer.

Bij ons in de afdeling moeten vooral de dubbelvluchten het ontgelden. Het nieuwe bestuur heeft geluiden van de oude grijze meerderheid overgenomen om het aantal dubbelvluchten met de oude duiven te beperken tot nul! Een omissie om het netjes te verwoorden.  Het gevolg is een Vitesse kampioenschap dan in één blok wordt vervlogen. Ideaal voor de specialisten, de korreltjes tellers kunnen hun duiven 6 weken achter elkaar scherp spelen. De gewone melkers en de echte programmaspelers zullen het lastig hebben met dit programma maar dit is tenminste nog een keuze.

Veel lastiger wordt het voor de programmaspelers en de liefhebbers van de Midfond. In de week van de dagfondvluchten is er geen mogelijkheid meer om de duiven te spelen op een korte vlucht. Het is of mee op de dagfond of niet. De waarschijnlijk naïeve gedachte van het bestuur is vrij wel zeker dat de duiven dan massaal zullen worden ingekorfd op de dagfond. Een illusie als je het mij vraagt. De meeste liefhebbers hebben hier de duiven niet voor, de interesse niet voor of kunnen of willen het niet betalen. De dagfond is immers veruit de duurste spelvorm voor de programmaspelers. Bovendien zijn de gewone duiven een soort kanonnenvoer voor de specialisten op de dagfond.

Een en ander betekent dat degenen die niet alles op de dagfond willen spelen zich moeten behelpen met “platte karren” of andere inkorfmogelijkheden om de duiven in het ritme te houden. Ook de overnachtfondspelers die hun duiven niet wagen op de dagfond zijn nu helemaal op de vluchten buiten het programma aangewezen. Een slechte zaak dus dat afschaffen van de Vitesse 2 vluchten.

Het zorgt er bovendien ook nog eens voor dat het loffelijke streven om later te beginnen om de werkenden een gelijke kans te geven t.o.v. de niet werkenden met het afwas water wordt weggespoeld. In het definitieve programma wordt namelijk gewoon weer begonnen op 9 april waar in het eerdere voorstel van het bestuur sprake was van 16 april. Jammer maar vooral niet zo netjes om het bestuursvoorstel te veranderen in de periode dat verenigingen hierop niet meer kunnen reageren. Het indienen van amendementen op het “definitieve” voorstel voor het vliegprogramma is onmogelijk. Het zou het goedwillende bestuur dan ook sieren om het huidige voorstel terug te trekken en terug te vallen op het vliegprogramma zoals meegestuurd met de voorlopige agenda of het besluit over het vliegprogramma te verdagen naar een latere vergadering zodat het amendeerproces zijn gang kan gaan.

Een en ander doet mij des te meer beseffen dat we echt af moeten van dit gedoe. Er moet gewoon nu echt eens een vliegprogramma komen dat voor alle afdelingen gelijk is. Een programma waarin iedereen gelijke kansen heeft voor alle competities.

Een programma met de volgende startdata, periodes en kampioenschappen. Zie hieronder het resultaat.

WEEK NR

INKORVEN LOSSEN Rayon A

Categrorie

14

8-4-2016

9-4-2016

70-140 km

V1

15

15-4-2016

16-4-2016

110-180 km

V2

16

22-4-2016

23-4-2016

150-220 km

V3

17

29-4-2016

30-4-2016

220-290 km

V4

18

6-5-2016

7-5-2016

220-290 km

V5

19

12-5-2016

14-5-2016

260-330 km

V6

20

19-5-2016

21-5-2016

360-430 km

M1

21

26-5-2016

28-5-2016

520-590 km

E1

21

27-5-2016

28-5-2016

150-220 km

V7

22

2-6-2016

4-6-2016

360-430 km

M2

23

9-6-2016

11-6-2016

600-670 km

E2

23

10-6-2016

11-6-2016

220-290 km

V8

24

16-6-2016

18-6-2016

370-440 km

M3

25

23-6-2016

25-6-2016

590-660 km

E3

25

24-6-2016

25-6-2016

110-180 km

J1

26

30-6-2016

2-7-2016

360-430 km

M4

26

1-7-2016

2-7-2016

130-200 km

J2

27

7-7-2016

9-7-2016

660-730 km

E4

27

8-7-2016

9-7-2016

150-220 km

J3

28

14-7-2016

16-7-2016

360-430 km

M5

28

15-7-2016

16-7-2016

150-220 km

J4

29

21-7-2016

23-7-2016

520-590 km

E5

29

22-7-2016

23-7-2016

220-290 km

J5

30

28-7-2016

30-7-2016

360-430 km

M6

30

29-7-2016

30-7-2016

260-330 km

J6

31

4-8-2016

6-8-2016

670-740 km

E6

31

5-8-2016

6-8-2016

290-360 km

J7

32

11-8-2016

13-8-2016

320-390 km

J8

M7

32

12-8-2016

13-8-2016

70-140 km

N1

33

18-8-2016

20-8-2016

360-430 km

J9

33

19-8-2016

20-8-2016

110-180 km

N2

34

25-8-2016

27-8-2016

360-430 km

J10

34

26-8-2016

27-8-2016

150-220 km

N3

35

1-9-2016

3-9-2016

360-430 km

J11

35

2-9-2016

3-9-2016

150-220 km

N4

36

9-9-2016

10-9-2016

220-290 km

N5

37

15-9-2016

17-9-2016

450-520 km

J12

37

16-9-2016

17-9-2016

220-290 km

N6

 

Aan dit programma zouden naar mijn smaak de onderstaande kampioenschappen moeten hangen.

Vitesse: vanaf 9 april maximaal 8 vluchten in de periode van week 14 tot en met week 23. Hiervan tellen er voor de alle competities 6! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat, de 2e  vlucht is een aftrekresultaat.

Midfond: vanaf 21 mei maximaal 7 vluchten in de periode van week 20 tot en met week 32. Hiervan tellen er voor alle competities 6! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat.

Eendaagse fond: vanaf 28 mei maximaal 6 vluchten in de periode van week 21 tot en met week 31. Hiervan tellen er voor alle competities 5! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat.

Jonge duiven Vitesse: vanaf 25 juni maximaal 6 vluchten in de periode van week 25 tot en met week 30. Hiervan tellen er voor alle competities 5! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat.

Jonge duiven (Mid)fond: vanaf 6 augustus maximaal 6 vluchten in de periode van week 31 tot en met week 37. Hiervan tellen er voor alle competities 5! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat.

Jonge duiven totaal: vanaf 25 juni maximaal 8 vluchten in de periode van week 25 tot en met week 37. Hiervoor dienen op beide categorieën punten behaald te worden. Maximaal 4 vluchten van elke categorie worden geteld..

Natoer: vanaf 13 augustus maximaal 6 vluchten in de periode van week 32 tot en met week 37. Hiervan tellen er voor alle competities 5! 1 vlucht geldt als reserve voor liefhebbers of bij het vervallen van een vlucht voor de organisatie of als aftrekresultaat.

Oude Duiven: vanaf 9 april tot en met 13 augustus in de periode van week 14 tot en met week 32. Totaal aantal punten van de punten in de categorieën Vitesse, Midfond en Eendaagse fond.

Kampioensduiven:

Beste Vitesseduif: totaal aantal punten van de beste resultaten van 6 van de 8 als Vitessevlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Midfondduif: totaal aantal punten van de beste resultaten van 6 van de 7 als Midfondvlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Eendaagse fondduif: totaal aantal punten van de beste resultaten van 5 van de 6 als eendaagse fondvlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Oude duif: totaal aantal punten van de punten in de categorieën Vitesseduif, Midfondduif en Eendaagse fondduif.

Beste Jonge duif Vitesse: totaal aantal punten van de beste resultaten van 5 van de 6 als Jonge duiven vitessevlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Jonge duif (Mid)fond: totaal aantal punten van de beste resultaten van 5 van de 6 als Jonge duiven (mid)fondvlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Jonge duif: totaal aantal punten van de beste resultaten van 8 van de 12 als Jonge duiven vitesse- of (mid)fond-vlucht in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten. Hiervoor dienen op beide categorieën punten behaald te worden. Maximaal 4 vluchten van elke categorie worden geteld.

Beste Natoer duif: totaal aantal punten van de beste resultaten van 5 van de 6 als Natoer in het afdelingsprogramma aangemerkte vluchten.

Beste Generaal duif: totaal aantal punten van de punten in de categorieën Vitesseduif, Midfondduif, Eendaagse fondduif en Natoerduif.

Beste Asduif: totaal aantal punten van de beste resultaten op 5 van de 8 Vitessevluchten, de beste 4 van de 7 Midfondvluchten en de beste 4 resultaten van de 6 Eendaagse fondvluchten.

Geen onderscheid tussen doffers en duivinnen in welke categorie dan ook.

Doordat niet alle vluchten tellen voor de categorieën en de diverse duif-kampioenschappen kan de liefhebber spelen met de vluchten. Bijvoorbeeld op grond van de tijd van het jaar, het weer, de gezondheid of gezinsactiviteiten (vakantie) een keertje niet inkorven. Ook bestaat de mogelijkheid om een superslecht resultaat te laten vallen hetgeen het voor de kleine liefhebbers weer aantrekkelijker maakt om een onderdeel geheel uit te spelen.

Qua punten systeem mag een afdeling zelf invullen wat men kiest. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het oude NPO-systeem met waarbij de bovenste 25 duiven punten kunnen halen d.w.z dat de punten van de eerste 2,5 duif tellen plus 1 van de 3 bovenste van de lijst. Andere opties zijn het onaangewezen 1 op 10 te laten vliegen (50 duiven mee, de eerste 5 behalen de punten en dit getal wordt gedeeld door 5) of zelfs 1:4 (20 duiven mee, de eerste 5 behalen wederom de punten  en dit getal wordt gedeeld door 5). Bij ons in de buurt wordt zelfs gewoon de eerste uit de klok gespeeld (in het District Amsterdam) en niemand die hier een probleem mee heeft. Het mooiste zou zijn als iedere afdeling (en wellicht ook rayon of samenspel) dezelfde puntentelling zou kiezen. Ik vrees echter dat dit als bovenstaande al zou lukken nog een brug te ver is.

De diverse commerciële competities , zoals WT, kunnen bovenstaande regels gewoon vertalen naar hun eigen inzichten. Zij moeten alleen de vastgestelde periode voor de diverse categorieën en de vastgestelde hoeveelheid vluchten per categorie  in acht nemen. Dit voorkomt veel gedoe en onoverzichtelijke situaties voor organisatoren en deelnemers. Deze laatste groep kan dan al tijdens het seizoen al inschatten hoe zijn of haar hok en zijn of haar duiven in de diverse competities scoren.

 

OP EIGEN HOK

Hierover kan ik niets melden omdat ik de laatste 9 dagen van huis was en mijn duiven in de vertrouwde handen waren van mijn clubgenoot Henk.

Hoeve Hommerich

Deze week was ik getuige van het leven op de boerderij in Partij. Opvallend was dat de koeien dit jaar 3 weken eerder dan gebruikelijk naar de winterstal gingen. Door de koude nachten groeide het gras niet meer. De techniek waarmee dit gebeurde toonde maar weer eens aan wat voor kuddedieren koeien zijn. Een tractor met kar geladen met koeien werd in de wei geplaatst, de koeien werden geroepen en nieuwsgierig als zij zijn kwamen ze naar de kar met koeien kijken. Deze kar reed langzaam naar de stal en de rest van de koeien volgde automatisch. Zou het met onze duiven ook zo werken? Geen idee en zonder de noodzakelijke kleine GPS-jes zullen we het nooit weten.

Tot volgende week,

 

Michel Beekman