Gepruts

Gepruts

Zondag 3 maart 2019. Deze morgen opende ik met goede zin mijn lap top. Ik was benieuwd naar de uitslagen en standen van het wereldkampioenschap Allround in Calgary (dat ik door het tijdsverschil niet kan volgen). Ook de Eredivisie volg ik via internet nog intensief en ook hier was ik nieuwsgierig naar de rangen en standen na de zaterdag wedstrijden.

Daarnaast doorloop ik in mijn min of meer vaste zondagse patroon ook nog even de gekende nieuwssites alsmede enkele sites van duivenmelkers. Ik eindigde met de site van AS. Zijn logboek is meestal interessant en zo ook vandaag. AS schreef in zijn bijdrage van 2 maart over de aanvang van het komende seizoen in zijn afdeling. Een stuk dat ik qua inhoud ook zelf geschreven zou kunnen hebben. Het probleem van onervaren jaarlingen wordt bij het opstellen van vliegprogramma’s namelijk vrijwel altijd onderschat.

Misschien ben/was ik hierop meer gefocust doordat ik zelf altijd genoeg onervaren jaarlingen bezat. Soms enkelen maar de meeste jaren waren dit er (te) veel. Door deze focus was ik nieuwsgierig hoe de seizoenstart van mijn voormalige afdeling was gepland. Uit gemakzucht keek ik op de afdelingssite. Ik zou het namelijk ook nog wel kunnen terugzoeken in enkele oude mails.

Tot mijn verbazing stond daar nog het vliegprogramma van het seizoen 2018! Wat een gepruts! Om het mild te verwoorden. 4 tot 5 weken voor de aanvang van het seizoen en dan nog geen actueel programma op de site!  Hoeveel moeite kan het zijn de site even te updaten?

Het zegt veel over de huidige gang van zaken in Noord-Holland duivenland waarin het updaten van de site als veel werk wordt beschouwd. Ik las zelfs in een preadvies dat het een keuze was om de afdelingsagenda per mail OF via te site te ontvangen. Waar spreken we over? Ik weet waarover ik spreek. Het updaten van een site gemaakt met WordPress is een fluitje van een cent.

IMG_7511

Het niet updaten van de site staat echter niet op zichzelf. Zo vergat(!) de secretaris ook het belangrijkste stuk bij de agenda van de komende voorjaarsvergadering door te sturen. Natuurlijk kan een foutje gebeuren maar het vergeten door te sturen van de toelichting bij/over de bestuursvoorstellen is wel heel klungelig. Wederom om het mild te verwoorden.

Vooral omdat er nogal sprake is van vergaande voorstellen. Hierbij abstraheer ik mij even van het jaarlijkse gepruts rond de puntentelling en de kampioenschappen en richt mij hoofdzakelijk op het prutswerk dat de twee belangrijkste voorstellen behelst.

Zo stellen de bestuurders voor om de gaan werken met vaste vrachtprijzen prijzen per onderdeel per duif. Op de Vitesse  € 1,00 per duif, op de Midfond € 1,50  per duif en op de Dagfond € 2,00 per duif. Met maximum aantallen duiven van respectievelijk 26, 23 en 23 per mand.

Over dit geweldige voorstel zal vast lang en breed gesproken zijn maar ik vraag mij af of men niet een paar zaken over het hoofd gezien heeft.

Zo zie ik allereerst een probleem met de totale kosten. Deze liggen veel hoger door de nieuwe prijzen. Voor een volle mand op de Vitesse moet in 2019 in principe € 26 worden afgedragen aan de penningmeester als het voorstel wordt aangenomen en dat is stukken meer dan in het verleden. Zonder dat de kosten die de vereniging verdisconteerde in haar vrachtprijs worden meegerekend. Dit alles onder het mom van het blijven ophalen van alle verenigingen. Anno 2019 wil echt niemand meer  voor solidariteit betalen.

Daarnaast zie ik een klein probleempje in de handhaving van het aantal duiven per mand. Duivenmelkers willen bij voorkeur zo min mogelijk duiven in een mand. Nu wordt dit in een groot aantal verenigingen nog onder controle gehouden door te wijzen op de hogere prijs per duif die een lager aantal duiven per mand teweeg brengt. Hoe houd je dit echter onder controle als je nu per duif laat betalen? Als verenigingsbestuur maar vooral als afdelingsbestuur? Middels een boze brief? Meer mogelijkheden heeft het bestuur namelijk niet want ik zie het niet zo een twee drie gebeuren dat een vereniging en de afdeling Noord Holland voor een zaak over de mandbezetting eindigen bij het Instituut Sportrechtspraak.

Misschien word ik een beetje paranoia maar ik vermoed dat er in dit voorstel een dubbele bodem zit. Het “spelletje” zal zijn om zogenaamd te laten kiezen tussen twee kwaden. Als dit voorstel wordt afgewezen, of misschien daarvoor al, zal het bestuur komen met het argument dat dan niet meer alle verenigingen zullen kunnen worden opgehaald. Misschien niet direct in 2019 maar zeker daarna.

In de duivenwereld buiten Noord Holland wordt namelijk al hardop gefluisterd dat na Zeeland Noord Holland het volgende project van het NPO bestuur zal zijn en iedereen heeft kunnen lezen wat de pilot in Zeeland behelst. Voor degenen die het vergeten zijn nog even een samenvatting in een paar woorden. Sanering van het aantal verenigingen zodat er minder ophaalpunten zijn en hierdoor de kosten beheersbaar blijven.

In dit kader ben ik ook zeer nieuwsgierig naar het standpunt van het bestuur van de afdeling Noord Holland over het NPO voorstel t.a.v. het aantal leden en inkorvers per club. Uit betrouwbare bron heb ik al begrepen dat men hiervoor is. Overigens zal het standpunt van de secties/platforms over dit voorstel de doorslag geven in de komende NPO vergadering. Ik hoop dat deze nieuwe stemmers het belang van de breedtesport niet uit het oog verliezen bij het bepalen van hun standpunt. De eerlijkheid dient mij echter te zeggen dat ik het ergste vrees ……

Terug naar de vergadering van de afdeling Noord Holland. Het laatste uitmuntende voorstel dat ik hier aan de kaak wil stellen is het voorstel dat door het bestuur wordt gebracht onder het kopje Dagfond Programma. Hierin predikt men echter met zacht omfloerste woorden de revolutie. Men wil nu namelijk samen met Afdeling 7 Midden Nederland sectoraal gaan vliegen op de Dagfond in plaats van met afdeling 5 Zuid Holland. Als argumentatie wordt aangevoerd “de gelijke ligging en de min of meer gelijke afstanden”.

Degene die dit bedacht en opgeschreven hebben, zaten achter in de klas of hebben niet zo goed opgelet bij Aardrijkskunde. Ook bezitten ze niet veel kennis van de duivensport. De hele afdeling 7 ligt namelijk  Oostelijk van de hele afdeling Noord Holland. Er is geen enkele vorm van een overlap in vliegroute en ook aanpalend zijn de afdelingen niet, op een heel klein stukje in het uiterste Zuidoosten na.

Met een Zuidwestelijke vliegrichting en een overwegend Westelijke wind betekent dit dat de duiven naar het Oosten worden afgedreven juist die richting waar al minimaal 50% van de duiven naar toe wil (Midden Nederland). Sportief hebben de Noord Hollandse liefhebbers dan ook niets te zoeken in een sector samen met Midden Nederland. Tenzij de wind uit Oostelijke richtingen waait natuurlijk.

Mijn zorg behelst echter niet zo zeer het sportieve en is ook niet gevoed door eigen belang. Mijn zorg is het aantal duiven dat verkeerd zal komen te zitten. Speciaal met wind op de staart is er zelfs op de Dagfond een grote kans dat de duiven aan de verkeerde kant van het IJsselmeer terecht komen.

Vrijwel iedere Noord Hollandse liefhebber die ik ken vindt dit een ongewenste situatie en ik begrijp dan ook niet dat het bestuur WEER met een dergelijk voorstel komt. Op de vorige vergadering moesten ze al hun excuses aanbieden voor de losse flodder die werd afgeschoten over het vormen van een sector met de afdelingen 10 en 11.

Achterdochtig als ik ben (en in dit kader al eerder was) vermoed ik ook hier een een-tweetje met het NPO bestuur. Zowel Afdeling 6 en 7 onderhouden zeer vriendschappelijke banden met Papendal en het nieuwe pact lijkt dan ook geen toeval.

Voor dit nieuw pact zijn goede banden ook hard nodig want bij realisatie van de plannen moet de Sectorindeling kort voor het seizoen nog even aangepast worden. Tenzij een en ander al “voorgekookt” is natuurlijk ….. Zoals ik al eerder schreef een andere sectorindeling van Noord Holland biedt het NPO bestuur veel kansen.

Tenslotte vraag ik mij af wat er gaat gebeuren met de sectorvluchten op de Midfond en de Jonge duiven mocht het voorstel van het afdelingsbestuur wel worden aangenomen. Hoe worden die dan vervoerd / gelost? Ook met Midden Nederland of gewoon met Zuid Holland. Of gaat Noord Holland in het geval van de Jonge duiven de enkele tientallen manden dan wel zelf vervoeren? Hierover heb ik geen letter kunnen vinden. Tenzij ik slechtziend word natuurlijk.

Ik hoop dat de afgevaardigden die de afdelingsvergadering bezoeken hun verstand zullen gebruiken en al dit gepruts naar de plaats doen verhuizen waar het thuis hoort. De prullenbak.

 

OP EIGEN HO(N)K

Deed ik deze week een licht pijnlijke ontdekking. Op wereldschaal is het van generlei waarde maar toen ik een afstamming in de Cloud versie van COMPUSTAM wilde checken had ik geen toegang meer. Mijn abonnement was verlopen en vermoedelijk was het bericht hierover naar mijn niet meer bestaande e-mailadres gestuurd.

Deze week zal ik eens informeren hoe mijn abonnement te verlengen maar hopelijk zijn de gegevens nog steeds beschikbaar. Het zou een beetje zonde zijn van het vele werk (ik had COMPUSTAM vanaf het eerste begin) als ik de gegevens niet meer zou kunnen oproepen.

Ergens op een externe harde schijf heb ik overigens deze informatie ook nog wel staan maar de PC waarop de niet Cloud versie draaide is een tijdje geleden gecrasht. Terugplaatsen is dus vooralsnog geen optie.

Voor het overige was het deze week in huiselijke kring weer een onverwacht roerig weekje. Dochterlief viel tijdens gymnastiek en dit had consequenties. Na een bezoek aan de eerste hulp werd een deels gescheurde voorste kruisband geconstateerd. Gelukkig deels gescheurd en niet geheel, hierdoor is het met rust en fysiotherapie te genezen.

Opmerkelijk was de snelheid en de grondigheid van de diagnose. Dit was zeker geen gepruts. Nadat de röntgenfoto geen schade aan de botten en knieschijf toonde, vroeg de arts of we een MRI wilden. Natuurlijk stemden we hier mee in en 20 minuten later lag dochterlief in de MRI-tunnel. Kom daar in Nederland maar eens om. Op de MRI-opnamen was de schade aan de band vervolgens duidelijk te zien.

Dochterlief loopt nu en zo goed als zeker de komende 6 weken op krukken, met een brace rond haar knie. Ze zal daarnaast driemaal in de week fysiotherapie krijgen. Gelukkig bevindt die zich op het park waar we wonen. De schoolbus zal haar daar afzetten waarna ik haar meestentijds zal oppikken na de behandeling. Niet veel moeite maar never a dull moment (= het is nooit saai).

Tot volgende week,

Michel