Het is een beetje een puinhoop

Het is een beetje een puinhoop

Zondag 17 augustus 2014. Een vroeg weekstuk vandaag doordat ik de slaap niet meer kon vatten. Omdat de buren zonder twijfel nog op een oor lagen  werd de vaste zondag routine van duiven verzorgen en weekstuk schrijven  maar even omgedraaid. Wel wierp ik even een blik in de volières maar dit stemde mij niet vrolijk. Om 07:45 uur was nog geen enkele van mijn 15 jongen die nog achter zijn van de lossing vanuit Meer gearriveerd. Een slecht teken want dan zitten ze ver. Waarschijnlijk helemaal verkeerd, aan de andere kant van het IJsselmeer. Jammer want ik had 63 mooie jongen die allen terug waren gekomen van de eerste oefenvlucht met de container vanuit Bergambacht. Zelf had ik ze zo’n 15 korte lapvluchtjes gegeven.

Debet aan dit verlies is mijns inziens de lossing want dit was dan ook een beetje een puinhoop gisteren. Of te vroeg of te laat het is maar hoe je er naar kijkt. Het weer om 8:00 uur leek op basis van de satellietbeelden veel beter en na 11:00 uur ook. Lossen om 10:00 uur zorgde er precies voor dat de duiven een behoorlijk gebied met forse buien moesten omzeilen / doorkruisen. Deze buienlijn lag precies over het midden van de vlieglijn en heeft de onervaren duiven in de problemen gebracht. Ze hebben onder invloed van de westelijke wind waarschijnlijk gekozen voor een Oostelijke koers. Op het moment van aankomst van mijn eerste duiven regende het nog zachtjes, kort hierna gingen de hemelsluizen open. Vele melkers hogerop in onze provincie stonden dan ook in de gietende regen duiven te wachten. Een blik op de site van onze losser leverde een eerlijke verklaring op. Het lost het probleem van de verloren duiven niet op maar het geeft in ieder geval een eerlijk beeld van de gang van zaken.

Of dit laatste ook het geval is geweest bij de lossing vanuit Zevenbergsche Hoek afgelopen dinsdag durf ik te betwijfelen. Ook hier vlogen ze in de regen en ook dit leek vermijdbaar maar dat was niet het eigenlijke probleem. Er zou namelijk gelost worden in 6 groepen vanwege de harde Westen wind. De geplande lostijden stonden zelfs op de site van de afdeling, echter de lossing vond in 3 groepen plaats! Oorzaak regen volgens de site, hierdoor was een versnelde losprocedure nodig. Echter uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de containers helemaal niet geladen waren om in 6 groepen te lossen. Bovendien waren er volgens die zelfde bron alleen maar chauffeurs mee die niets wisten van een lossing in 6 groepen. Wederom een beetje een puinhoop …

Dit was ook het geval bij het laden van de duiven voor Meer op vrijdagavond. Normaal gesproken ben ik er altijd bij maar ditmaal was ik verlaat doordat mijn latere jongen voor de tweede maal deze week besloten om te gaan nachtvliegen. Eenmaal bij de laadplaats aangekomen was de wagen al geladen. Op een bijzondere manier zou later blijken, namelijk zonder steiger waardoor slechts de onderste 5 rijen geladen kunnen worden. Er was volgens de chauffeurs ruimte genoeg en dan is dit natuurlijk precies de verkeerde keuze. Bij voldoende ruimte moeten de manden natuurlijk op zijn minst in het midden geplaatst worden en niet onderop. Het was maar goed dat ik er niet bij geweest ben want ik was ontploft.

Een puinhoop was het zaterdag ook na het uitslaan van de vluchten. Kennelijk was de instructie over hoe om te gaan met de nieuwe situatie op de natoer niet duidelijk want van de uitslagen op Meer was geen chocolade te maken. In de nieuwe situatie bestaan de navluchten oude stijl feitelijk niet meer maar is er sprake van Jong 2e toer en Oude duiven 2e toer. Het juist coderen van D- en W-bestanden bleek niet eenvoudig en hierdoor ontbreken een aantal verenigingen in de uitslagen en staan de jongen en oude duiven (deels) door elkaar in sommige voorlopige uitslagen terwijl ze in gescheiden uitslagen ontbreken.  Gek genoeg ging en gaat dit met Jonge Duivenvluchten wel goed.

Ik hoop dat bestuur, controlecommissie en rekenaar er samen uit komen  om alles te corrigeren en met name ervoor te zorgen dat de liefhebbers niet de dupe worden van de wellicht te onduidelijke informatie en/of ongelukkige en onschuldige foutjes van hun verenigingsfunctionarissen.

Door bovenstaande voorlopig alleen nog maar de uitslagen van de wedvlucht vanuit Peronne die gelukkig een stuk regelmatiger verliep dan de vlucht vanuit Meer. Kennelijk zijn de meeste jonge duiven nu voldoende geroutineerd om met buien op de vluchtlijn te kunnen omgaan (iets dat je ook zag op Meer want degenen die hun jongen van de 1e toer speelden waren vrijwel geen duif kwijt).

De vroegste duif valt gek genoeg niet aan de IJsselmeerkust maar aan de Westelijke kant van de Zaan bij Jannus Kat en zijn vader en oom. Een mooie opsteker voor de mannen na de vele tegenslagen die ze de laatste tijd moesten incasseren. De winnaars per rayon:

Rayon A:            Nico Ory, Heiloo                                                            1448 mpm

Rayon B:            Henk Beentjes, Heemskerk                                        1454 mpm

Rayon C:            Gebroeders Kat & Zoon, Westzaan                           1464 mpm

Rayon D:            Peter Buis, Enkhuizen                                                 1445 mpm

Rayon E:             S. de Vries, Driemond                                                 1457 mpm

Rayon F:             Ever van Lammeren & Zoon, Amstelveen              1456 mpm

Gezien de bijzonder geringe deelname met de oude duiven laat ik deze uitslagen maar even zitten. De vraag is of een tweede oude duivenvlucht op dezelfde dag nut heeft. Mijns inziens moet je of dan de vluchten bij het Midfondkampioenschap tellen of ze niet organiseren . De meeste oude duiven spelers spelen in deze tijd van het jaar hun duiven traditioneel gezien liever op de navlucht.

Ook nog steeds een puinhoop is de informatievoorziening over de ontsnapte duif bij het overladen van de manden voor Argenton/Chateaudun inmiddels 2 weken geleden. De verklaring die door de verantwoordelijken is afgegeven wordt sterk betwist door de bestuurders van de vereniging in kwestie. In de bewuste mand, waaruit een doffer ontsnapt was, lagen namelijk ook 6 eieren. Ook kreeg men de schuif die het probleem zou hebben veroorzaakt niet in de positie waardoor een duif zou kunnen ontsnappen. Naar mijn mening is de oplossing van dit raadsel niet zo moeilijk. Fouten maken mag namelijk best dus laten de aanwezige laders gewoon eerlijk de waarheid vertellen wat er gebeurd is.

OP EIGEN HOK

Was het ook een puinhoop. Het begon al met twee niet functionerende planken van mijn Unikon systeem die ik op donderdag weer gangbaar maakte en die het vervolgens op het moment suprême alsnog niet deden. Hierdoor werden wederom 6 duiven niet geklokt.

Dit was echter kinderspel vergeleken met het andere incident met mijn kloksysteem. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal maar hierbij de gang van zaken in chronologische volgorde.

Donderdagavond werden er ringen toegevoegd en een paar verwijderd. Omdat ik twijfelde of één van mijn beste duivinnen niet per ongeluk verwijderd was hield ik haar vrijdagavond boven de antenne. Het systeem piepte maar ik zag dat er geen module in stond. Hierna direct de module geplaatst en vervolgens stond de duif in de display, geklokt op africhting zoals gebruikelijk bij Unikon. De africhting werd direct gewist en ik toog naar de vereniging. Hier werden nog een paar duiven toegevoegd en vervolgens werd alles (102 stuks) ingekorfd. De bewuste duivin mijn eerstgetekende stond gewoon op de uitdraai. Niets aan de hand.

Ogenschijnlijk, want toen ik zaterdagmorgen mijn module in de logger plaatste gaf het systeem direct de gebruikelijke boodschap aan: ‘102 duiven nog geen duif geconstateerd’(of woorden van gelijke strekking), om vervolgens een fractie later tot mijn verbazing te piepen en de bovenste van de lijst te constateren!!??!!  Geklokt op woensdag 00:00:00 uur (zie foto) !!???!  Onwaarschijnlijk want op dat tijdstip was de duif nog thuis, zat ze te slapen in het duivinnen verblijf en was ze nog niet ingekorfd. Dit gebeurde op vrijdagavond rond 20:30 uur en op het moment dat ze geconstateerd werd was ze nog ergens onderweg tussen Meer en Aalsmeer! De gegevens zaten kennelijk nog ergens in het systeem. Hoe kan dit?

De constatering 2

Ik had gelijk goed de pest in want de dag ervoor was tijdens het inmanden een andere goede duivin, degene die ik ophaalde uit Noord Frankrijk, niet goed over de antenne gehaald. 2 kanshebbers minder in de strijd.

Lang kon ik niet de ‘p’ in hebben van kort hierna arriveerden de duiven die ondanks een minuutje dralen redelijk vlot vielen door het goede werk van mijn reserve lokker. De lokker die dit het hele seizoen zo goed deed heeft haar reeds geblesseerde vleugel geforceerd en is hierdoor vooralsnog niet meer voor haar taak inzetbaar.

Bij het uitslaan ging het eigenlijk onverwacht makkelijk. Ik verwachtte allerlei gedoe door de constatering voor de inkorving maar dit bleek niet het geval. Op de uitdraai staat de bewuste duivin, de bovenste van de lijst, als eerste geklokt maar zonder tijd (zie foto) ……

Aankomstlijst wedvlucht Meer

Opgelucht bekeek ik de verenigingsuitslag. 1e en 2e, maar vooral ‘de broek heel gehouden in groot verband’.  Vaak ben ik door het rondvliegen van mijn duiven al mijn kampioenskansen kwijt op de eerste navlucht …. Nog niet wetende welk gedoe er met de D- en W-bestanden op ons te wachten stond.

Hopen op het gezonde verstand van de beslissers … afwachten maar weer ….

Aalsmeer, Michel Beekman