Het zit er weer op

Het zit er weer op

zondag 18 september 2016. Deze morgen schijnt er een flauw zonnetje tussen de wolken door waardoor er af en toe een beetje hinderlijk wat zonlicht op het scherm van mijn laptop weerkaatst. Gelukkig hebben we hier echter een zonnetje want gisteren moesten we er lang op wachten. Iets waar de liefhebbers uit Oost-Brabant nu ook naar smachten denk ik.

Op het moment dat ik deze woorden type zitten de meeste melkers uit die regio die meededen aan de laatste jonge duivenklassieker van het seizoen 2016 vanuit Sens nog te wachten. Voor deze melkers zit het seizoen er nog niet op door een mijns inziens onbegrijpelijk late lossing. Lossen om 12:30 uur met een allesbehalve goede vlieglijn qua bewolking in combinatie met een zwakke wind uit Noordelijke richting is vragen om problemen. Vooral als de duisternis reeds omstreeks 20:00 begint in te treden. Bij een geprognotiseerde snelheid van 70 kilometer per uur was het voor de langste afstanden (430 kilometer) al meer dan 6 uur vliegen. Hetgeen het aankomstvenster beperkte tot minder dan anderhalf uur.

Veel te veel risico, op voorhand, naar mijn smaak. De lossers in Afdeling 3 hebben hier overigens wel een handje van want men lost wel meer laat. Vaak loopt dit niet helemaal goed af maar zo bizar als gisteren was het voor zover ik het heb kunnen volgen nog niet eerder. De meeste duiven kwamen namelijk bijna helemaal niet aan. Slechts enkele liefhebbers hadden duiven op de dag van lossing! Een overnachtvlucht met jonge duiven kan toch niet helemaal de bedoeling zijn. Dit waren natuurlijk ook niet de intenties van de lossers aldaar. Er moet iets gebeurd zijn op de vlieglijn. Wellicht was er toch wat lager hangende bewolking gezien de intensiteit van de wolken op de satellietbeelden. Misschien was het de zware bewolking in combinatie met de zwakke tegenwind. We zullen het nooit weten of enkele weerdeskundigen moeten uitsluitsel kunnen geven. Gelukkig zijn de weersvooruitzichten voor vandaag vrij goed en zullen veel duiven hun hokken nog wel weten te bereiken, al hoewel het nog niet storm loopt. Het wordt mijns inziens hoog tijd dat de lossers in deze afdeling zich eens gaan beraden en kijken naar hun functioneren. Nu wordt er veel, op het deze weken zo geplaagde, IWB afgeschoven maar zij blijven toch verantwoordelijk. Het IWB heeft tot op heden slechts een adviserende rol en dit schijnen wel IWB criticasters te vergeten.  Satelliet beeld Frankrijk en Benelux 17 september 2016 1300 uur 2

Overigens waren de lossingsverantwoordelijken uit Oost-Brabant niet de enige lossers die risico namen. Bijna alle andere afdelingen die ook losten schuwden de risico’s niets. Naar mijn mening stonden de meesten “te ver”. De afdelingen die hun vluchten inkorten en niet al te vroeg maar dus ook niet al te laat losten kenden het meest regelmatige concoursverloop. De andere afdelingen ontsnapten door het vroege lostijdstip maar het leverde wel lange concoursduren op.

Quievrain

Bij ons in Noord Holland liep het voor de meeste duiven goed af al hoewel de echte onervaren jonge duiven het net als vorige week, weer, moeilijk hadden. Door de wind uit Noordelijke richtingen was het voor deze duiven de eerste keer dat ze met tegenwind te maken kregen. Het vrijwel gesloten wolkendek op het laatste deel van het traject maakte dit voor deze groep duiven er niet gemakkelijker op, al zullen ze in tegenstelling tot vorige week niet doorgeschoten zijn.

Voor de grote groep, die om 13:15 uur in Quievrain gelost werd, verliep de vlucht prima al bleven de duiven nog wel lang uit de goede kant komen (hetgeen natuurlijk wel prettig is).

Vooral op de voorhand (in de rayons F, B en C) vielen bij sommigen de duiven als zand. Hier werden ook (veruit) de hoogste snelheden gerealiseerd, vooral in F. De kortere vliegduur in combinatie met het korter vliegen onder het gesloten wolkendek zal hierbij zeker een rol gespeeld hebben. Het verschil in snelheid en concoursduur is anders nauwelijks te verklaren.

De snelheden waren in rayon F weer veruit het hoogst. De eerste duif in dit rayon, van Gerard en Lies van den Bergen uit Kudelstaart, maakte maar liefst 1403 meter per minuut! Als de snelste duif van het eerstvolgende rayon (B) geklokt wordt met een snelheid van 1379 mpm zijn er in F al 12! Als vervolgens rayon C klokt met 1372 mpm zijn er in F reeds 25. Als hierna rayon E klokt op 1356 mpm is het aantal in F getoonde duiven al opgelopen naar 59. De duiven uit de rayons in de overvlucht hebben het helemaal lastig want als de eerste duif  uit rayon A geconstateerd wordt (1344 mpm) staat de teller in F reeds op 101 om maar helemaal niet te spreken over de eerste duif uit, de voorhand, van rayon D. In F sta je met een snelheid van 1317 mpm op plaats 218!

Ook de verschillen in metersnelheid van de laatste duif in concours waren gisteren bizar groot. In rayon F maakt de laatste duif 1283 mpm (aantal ingemande duiven 1836). In rayon B is deze snelheid vrijwel gelijkwaardig met 1282 mpm (1147 duiven), in rayon C bedraagt deze snelheid 1277 mpm (907 duiven), in Rayon E is de snelheid verder teruggelopen naar 1232 mpm (1090 duiven). De laatste prijzen duiven van de rayons F, B en C zouden hier nog ruim bij de eerste honderd duiven staan. In rayon A zijn de eerste duiven niet snel maar vallen ze wel compact, de plaatste prijsduif maakt nog 1238 mpm (1167 duiven). Tenslotte rayon D, hier bedraagt de snelheid van de laatste concoursduif 1191 mpm (834 duiven) en op het tijdstip dat dat deze duif geconstateerd werd zaten sommigen verenigingen in het Zuidelijk deel van de afdeling al in het lokaal ..

Tenslotte nog de concoursduur. In rayon F bedraagt deze 15 minuten (de eerste duif ligt ruim een minuut voor op nummer 2), in rayon B gaat het nog sneller en staat het concours 13 minuten open, ook hier ligt de eerste duif 1 minuut voor op nummer 2. In rayon C duurt het eveneens 13 minuten. In rayon E duurt het een kleine 18 minuten. Rayon A sluit in 16 minuten. Rayon D heeft het ook hier het lastigst. Ondanks het geringe aantal prijsduiven duurt het ruim 21 minuten voordat de prijzen verdiend zijn waarbij moet worden opgemerkt dat de eerste duif, die niet zo verrassend geklokt wordt bij Jelger Klinkenberg in Schermerhorn, bijna 3 minuten voor ligt op de eerste duif van de tweede liefhebber.

Al bij al opmerkelijke verschillen en dit alles met op het eerste deel van het traject Quievrain Noord-Holland een zeer zwakke Noordwestelijke wind en op het laatste stuk een iets oplopende Noordelijke wind. Windrichtingen die toch als redelijk neutraal beschouwd worden. Wat dan de oorzaak is van de verschillen? Trek of de hoeveelheid duiven? Of zal de kwaliteit en het fanatisme van de liefhebbers en het aantal hiervan toch een rol spelen ….. Ook deze vraag zullen we niet makkelijk kunnen beantwoorden.

De winnaars per rayon:

Rayon A:  Anton Tromp, Castricum – 1344 mpm

Rayon B: Dijkman & Knegt, Zandvoort – 1379 mpm

Rayon C: Marco Braspenning, Zaandam – 1372 mpm

Rayon D: Jelger Klinkenberg, Schermerhorn – 1317 mpm

Rayon E: Kelder & Nauta, Landsmeer – 1356 mpm

Rayon F: Gerard en Lies van den Bergen, Kudelstaart – 1403 mpm

  

Activiteiten in de stille tijd!

Nu het seizoen er op zit is het na een korte onderbreking weer tijd voor de activiteiten in de stille tijd. Hieronder vast twee activiteiten die mij bereikten. Helaas voor mij persoonlijk vallen ze op dezelfde dag waardoor ik ze niet beiden zal kunnen bezoeken maar dit maakt ze niet minder interessant.

Piet Rol verkoopt op 8 oktober in het clublokaal van P.V. De Luchtpost Diemen 30 kinderen van rechtstreekse Leo Heremans. Het bijzondere aan deze verkoop is dat ze verkocht worden tegen schappelijke, vaste prijzen (85 euro per stuk). Dit Amsterdamse bijhuis van de grootmeester uit Vorselaar levert met enige regelmaat een topduif af. Misschien komt dit omdat Leo Heremans zelf de koppels samenstelt. Zelf bezit ik ook een topper via Piet die kanshebber is om de beste Generaal duif van Rayon F van de afdeling Noord Holland te worden. Zoals vrijwel iedereen in duivenland Nederland weet spelen er in dit rayon niet de minste liefhebbers van het land …

Ook op 8 oktober vindt de HABRU duivendag weer plaats. Hans Bruns organiseert dit jaar alweer voor de achtste keer een geweldig forum, misschien wel het beste forum van Nederland. Sprekers zijn ditmaal Peter Janssen, Vincent Schroeder, Marc van Eynde, Co Verbree en Jelle Roziers. Spreekstalmeester van dienst is sinds jaar en dag Gertjan Beute! Bijzonder aan dit forum is dat er ook aandacht is voor het leven buiten onze zo mooie sport. Hans organiseert al jaren een verloting waarvan de opbrengst in zijn geheel naar het goede doel gaat! Dit jaar doet de volièrebouwer er nog een schepje bovenop door het organiseren van een bonnenverkoop waarvan de opbrengst wederom in zijn geheel gaat naar het goede doel. Vele topliefhebbers hebben al toegezegd! Meer hierover binnenkort op deze site en op GPS-auctions.

 

OP EIGEN HOK

Neem ik het er vandaag maar een beetje van. Even uitbollen na een inspannend seizoen waarin vooral met veel jonge duiven werd gespeeld. Dit maakte de verzorging dit jaar erg intensief, misschien wel te intensief. Bij aanvang van het jonge duivenseizoen zaten er een ruime 180 jongen en jaarlingen die nog niet eerder gespeeld waren in het jonge duivenhok. Na een dramatische start stabiliseerde dit aantal zich in de loop van het jonge duivenseizoen tot een kleine 120 stuks, hetgeen de werkdruk enigszins deed dalen.

De jongen van 21015 in hun nieuwe voliere

Mijn doelstelling was om veel jonge duivinnen over te houden om mijn vliegploeg voor 2017 eens goed te kunnen aanvullen en dit is gelukt. Het was de laatste twee weken nog wel even “billen knijpen” met twee naar mijn mening risicovolle lossingen vanuit Quievrain maar op dit moment zitten er in het jonge duivenhok nog zo’n zestig tot zeventig duivinnen. Ruim voldoende om de vliegploeg op sterkte te brengen. Dit jaar bovendien met duiven die in hun geboorte jaar tien of elf vluchtjes vlogen. Dit moet een voordeel op leveren ten opzichte van dit seizoen en vorig seizoen toen mijn junioren respectievelijk twee en drie keer de reismand van binnen zagen. Na komende week zal ik de junioren langzaam maar zeker over brengen naar het grote vlieghok zodat ze goed kunnen acclimatiseren.

De laatste vlucht van het seizoen verliep boven verwachting. Na een week waarin ik weer een drietal verzorgingsbeurten verstek moest laten gaan en de honneurs werden waargenomen door mijn vriendin en senior, toonden vooral de oude duivinnen nog een keertje hun goede conditie. Waar ik dacht mijn jonge duiven nodig te hebben om “de broek heel te houden” bleken de eerste acht aankomende duiven dames die al een heel seizoen achter de kiezen hadden.

Ze hadden prima getraind maar de pennenstand baarde bij inkorving enige zorgen. Een aantal vaste duiven kon niet meer mee want die stonden op vier pennen(waaronder de 13-729), de meeste andere duivinnen stonden op vijf pennen en slechts een beperkt aantal had nog zes pennen.

Een van de duivinnen op zes pennen zorgde zaterdagmiddag voor een goed humeur. De 14-024, ooit Heather genoemd, arriveerde als eerste en werd na een ererondje afgevlagd op 15:53:27 uur. Bij het constateren had ik geen flauw idee of het vroeg was of niet. Het was gelukkig wel een puntenduif want ze stond bij de eerste 35.

Hierna haperden de aankomsten even en wilden degenen die na een ruim minuutje aankwamen niet vallen, zoals wel vaker. Uiteindelijk bleven de duiven gestaag komen. Tot mijn opluchting van de goede kant en toen ik even voor 17:00 uur de fiets pakte waren er 119 van de 137 duiven gearriveerd. In de vereniging bleek dat de metersnelheid gelijk was aan die van de snelste duif van de Afdeling Friesland96 en dit gaf enige hoop dat het nog wel eens “op tijd” kon zijn.

Na thuiskomst en het verzorgen van de duiven leerde een eerste blik op Compuclub dat het duivinnetje op zes pennen alle junioren in de afdeling tot dan toe achter zich gelaten had. Even kreeg ik hoop dat dan toch de tot gisteren uitgebleven eerste overwinning in groot verband zou worden behaald.

Echter een iets zorgvuldigere blik op de uitslag leerde dat onze zustervereniging uit Aalsmeer nog niet had ingezonden. De mannen uit De Telegraaf spelen altijd sterk, en ook op de natoer mede doordat in deze club de derby der junioren voor het jonge duivenkampioenschap telt. Hierdoor hebben de melkers altijd een behoorlijk aantal jonge duiven dat tot het eind van het seizoen goed in de race wordt gehouden. Mijn verwachting was dat er van deze jonge duiven weleens een paar sneller zouden kunnen zijn. Deze inschatting bleek te kloppen, alleen waren het er niet een paar maar slechts één. Deze jonge duif van de familie van Bergen won het overigens wel ruim want ze vloog bijna 10 meter per minuut meer! Een meer dan verdiende overwinning dus voor Gerard en Lies!

Al met al was ik toch dik tevreden, na de mindere vlucht van vorige week nog een goede tijdduif plus vrijwel alle jonge duiven thuis. Het kan slechter al gebied de eerlijkheid mij te zeggen dat het aarzelen van de tweede en derde duif mijn uitslag er wel lelijk doen uitzien. Echter een kniesoor die daar op let zal ik maar denken.

Het seizoen zit erop en naar een aarzelende en pechrijke start werden er toch nog genoeg aansprekende kampioenschappen gehaald. Zodra deze allen bekend zijn hierover meer.

Nu ga ik mij opmaken voor het stille seizoen. Het begint overigens erg stil wat duiven betreft want komende week ben ik vrijwel de hele week op reis voor het werk. Gelukkig net na het seizoen.

Tot volgende week!

Michel Beekman