Kerstmis, 'oorlog ook op het duivenplatje'

Kerstmis, oorlog ook op het duivenplatje

Zondag 21 december 2014. De kortste dag van het jaar en dat is goed te merken. Een blik naar buiten om 8:59 uur leert dat het nog een beetje schemerig is. Donker weer ook vandaag dus te vroeg om nu al op mijn klompen door de tuin te klossen en ook te donker om de hokken te schrappen. In de hokken zelf brandt het licht maar daarbuiten slapen de buren uit. Schrappen van vloeren is dan een te irritant geluid om mee wakker te worden. Gelegenheid dus om eens vroeg aan het weekstuk te beginnen.

Kerst 2014

Binnenkort is het Kerstmis en hierachter wordt vaak vermeld ‘vrede op aarde’.  Al blijkt wel dat dit laatste een grote illusie is. Ik geloof niet dat ik in mijn 48 levensjaren heb meegemaakt dat er geen conflict was ergens op de wereld. Ondanks het voortschrijden van de kennis, welvaart en hiermee de levensstandaard blijven er overal op de wereld brandhaarden. Voor mij onbegrijpelijk maar toch vormt religie meestal de reden voor het conflict. Waar ik (en met mij velen in de Westerse wereld) vind dat de mens zelf zijn of haar geloof moet kiezen vinden volksstammen dat je dit een ander moet opleggen. Dwingend met kogel en granaat! Onbegrijpelijk. Even onbegrijpelijk vind ik de conflicten als gevolg van etnische of nationalistische belangen. Niet alleen in Afrika maar zelfs aan de grenzen van Europa wordt hier om anno 2014 nog steeds gevochten, al hoewel het op dit laatste front ‘gewapende vrede lijkt’.

Ook in de duivenwereld is er nog oorlog op het duivenplatje. De kop van het weekstuk stond ooit boven een artikel in het lokale snufferdje van Diemen toen aan het begin van de jaren tachtig de toenmalige vereniging onder donderend geraas in twee delen uiteen viel. Een deel van het conflict werd toen verwoord door de lokale journalistiek.

Dit (na)jaar is het vooral bonje in de hogere echelons. De NPO is nog steeds in een juridisch gevecht met Pigeon Village gewikkeld. Als ik de berichtgeving goed gevolgd heb is de eerste slag gewonnen en heeft de rechter de vordering van PV afgewezen. Het betrof de kosten van extra werk die PV al weer enkele jaren geleden in rekening heeft gebracht / wilde brengen.

Deze ‘winst’ zegt nog weinig want er zijn nog beroepsmogelijkheden. Het valt te hopen voor ‘de duivenmelker in de straat’ dat de finale winst ook naar de NPO gaat want de advocaatkosten zullen wel de pan uit rijzen. Veel verstand heb ik er niet van maar vaak wordt de verliezer veroordeeld tot het betalen van de procedurekosten. Mocht de NPO uiteindelijk toch nog verliezen dan zijn we met zijn allen goed de klos …. Vrees ik. Volgend jaar gaat dit debacle vrolijk verder en waarschijnlijk zitten we er volgend jaar Kerst ook nog mee.

Sinds de nazomer is het dus ook ‘oorlog’ op bestuurlijk vlak in de afdeling Noord Holland. Er is door mij en anderen al vaker over geschreven en eigenlijk had ik mij voor genomen er geen woorden meer aan vuil te maken. Het is namelijk als gewoon lid inmiddels bijna niet meer te volgen. Er is een restant bestuur, er is een aantal opgestapte bestuursleden en er zijn inmiddels kandidaten die wel willen besturen maar niet met de restant bestuurders.

Gesprekken tussen de vertegenwoordiging van de nieuwe kandidaten (de commissie die deze bestuurders zocht en vond) en het zittende deel van het bestuur hebben niets opgeleverd. Althans voor zover ik uit het schrijven van de waarnemend voorzitter begrepen hebt willen de zittende bestuurders niet gestraft worden voor het feit dat ze een in hun ogen financiële onregelmatigheden aan de kaak willen stellen ….

Het is de vraag hoe het verder gaat want met inachtneming van alle statutaire regels zou dit wel eens kunnen betekenen dat we tot 27 februari geen nieuw bestuur hebben. Indien de zittende bestuurders namelijk weggestuurd worden gaat de termijn van 6 weken voor het stellen van nieuwe kandidaten opnieuw in ….. Tenminste als ik de spelregels goed begrepen heb. Een slechte zaak als je het mij vraagt want we zitten dan 4 weken voor de start van het seizoen.

Ook een slechte zaak is het feit dat er nog steeds geen jaarcijfers bekend zijn. Normaal hebben we in deze tijd van het jaar al de financiële stukken in ons bezit ter voorbereiding op de jaarvergadering. Nu is er nog niets, nul komma nul, nada. Inmiddels gaan er wel allerlei geruchten door de afdeling. Zo zou de afgetreden penningmeester qua boeken  nog niets hebben ingeleverd en zou er in de jaarrekening over het vorige seizoen (2013) een grote fout zitten (ter waarde van meerdere duizenden euro’s).

Als ‘betrokken gewoon lid’ vraag je je af wat er nu waar is? Wanneer komen er feiten op tafel? Iedereen heeft nu zo zijn belangen lijkt het. Het zittende bestuur,  de afgetreden penningmeester en zijn medestanders , de financiële controle commissie en de nieuwe bestuurders die zich gemeld hebben (want waarom zijn deze alleen beschikbaar als de zittende bestuurders opstappen?). Kortom de kerstgedachte is ver te zoeken in duivenland Noord Holland.

De vraag is hoe dit afloopt? Wellicht moeten de Zuidelijke rayons zich maar eens oriënteren of aansluiting bij de afdeling Zuid Holland komend seizoen tot de mogelijkheden behoort. Immers als dit zo doorgaat staat het vliegen onder grote (tijds)druk. Wellicht geldt dit voor de hele provincie. Dan zijn we gelijk van een hoop gez…k af, ha, ha…..

 

OP EIGEN HOK

Zijn er geen gevolgen van de Paratyfus enting zichtbaar geworden. Geen enkele duif is door zijn hoeven gegaan. Opmerkelijk want dit had ik eigenlijk wel verwacht met een enting zonder kuur vooraf.

Gisteren heb ik nog wel een piepertje geruimd. Het beestje had een lichte verdikking in de voorarm van de vleugel. Aangezien ik mij heb voorgenomen alle duiven die niet voldoen of kwakkelen te verwijderen diende deze pieper dus het tijdelijke voor het eeuwige te verruilen. De nestmaat en de ouders houd ik ook scherp in de gaten. Bij de minste of geringste twijfel zullen ook zij dezelfde weg gaan. Dit geldt wellicht voor mijn hele kweekhok want ook de twee gevallen van twee weken geleden werden nog niet zo heel lang geleden gespeend uit dit kweekhok. De tijd zal het leren.

Leren deed ik ook afgelopen vrijdag toen ik op bezoek was bij Jos Nijman uit Heemskerk. Jos is algemeen bekend als losser van de Noord Hollandse duiven maar ook qua spel behoort hij tot de top van de afdeling. Tweemaal teletekst  waaronder een afdelingsoverwinning op Vierzon en twee eerste kampioenschappen (op de Midfond en Dagfond) in zijn rayon (rayon B) plus een interessante mening over het gebruik van natuurmiddelen maakten een bezoek/reportage meer dan ‘noodzakelijk’.

Jos NIjman voor zijn vlieghok en voliere

Het werd dus een leerzame middag want ook de duiven en de gedachte er achter waren zeer de moeite waard. Vooral ten aanzien van de bouw en dan vooral de vleugels had/heeft Jos een uitgesproken mening. De tijd vloog dan ook om en het was nog haasten om dochterlief op tijd op de opvang op te halen. Binnenkort leest u er meer over in ‘Het Spoor’.

Voor het overige valt er over de duiven op eigen hok niet veel te melden anders dan dat de najaarsjongen verhuisd zijn naar het (gedesinfecteerde) jongen duivenhok. Na de feestdagen zullen ze voor het eerst van hun vrijheid mogen genieten. Ik ben nieuwsgierig hoe dit afloopt. Van een oudere melker kreeg ik de tip om de middelste 2 staartpennen te trekken. Hierdoor vliegen ze minder makkelijk (op) naar het schijnt …

Overigens mogen ze morgen (maandag) al los want dan vervalt het toezicht gebied Ter Aar. Gek genoeg staat hier (nog) niets over op de vernieuwde site van de NPO. Alle berichten over de vogelgriep lijken tijdens het restylen overigens verdwenen. Vinden kon ik ze namelijk niet meer. Ook merkwaardig als je het mij vraagt.

Tot volgende week, maar eerst wens ik u alleen bijzonder gezellige feestdagen in het bijzijn van uw naasten!

Michel Beekman