Merkwaardig

Merkwaardig

Zondag 29 oktober 2017. Alweer de derde zondag in den verre. Alweer ruim 2,5 week van huis d.w.z. zonder dames en zonder duiven, althans zonder dat ik die laatste groep zelf verzorg.

De tijd vliegt om door de lange werkdagen die ik maak en doordat alles in een nieuwe omgeving net iets langer duurt. Zowel op het werk als daarbuiten. Vooral het verkeer is een uitdaging. Zonder goede routeplanner die inspeelt op de files is rijden in de ochtend- en avondspits hier namelijk zo goed als onmogelijk. Het is iedere keer weer een verrassing waar de vrouwenstem mij naartoe dirigeert.

Eenmaal thuis heb ik mij de laatste week beperkt tot een uiterst smakelijk broodmaaltijd. Na ruim 6 weken buiten de deur eten (inclusief mijn periode in Duitsland) was ik het namelijk een beetje zat om iedere avond op zoek te gaan naar een eettentje. Keuze te over overigens, maar op een gegeven moment wil je gewoon rustig thuis blijven na een lange dag op het werk.

20171028_203945

Met een boterhammetje in de hand is daarnaast ook lekker internetten. Ondanks de afstand en het feit dat ik volgend jaar (en de jaren daarna) zelf niet deel neem blijf ik de sport die mij nog altijd na aan het hart ligt op de voet volgen en de digitale snelweg maakt dit prima mogelijk.

Ook zal ik erover blijven schrijven. Dit is niet moeilijk want door de mail en de sociale media komt er bijna dagelijks genoeg munitie voor een weekstuk mijn kant uit.

Deze week was het merkwaardig stil qua discussies over de massainkorvers. Ik las zelfs ook andere geluiden. Geluiden over de kwaliteit van de duiven. Waar heb ik dit meer gelezen. Maar goed dit was niet waar ik mij deze week het meest over verbaasde. Ik verbaasde mij deze week het meest over de voorlopige agenda van de afdeling Noord Holland.

Deze agenda was uiterst summier, iets dat wel bij de communicatiestijl van de laatste maanden past. Ook het late tijdstip van de vergadering sprong in het oog. Vroeger, ja ik weet het ik klink als een oude man, werd in de ledenvergadering gepeild hoe te stemmen op de NPO vergadering. Dit kan nu niet want de NPO ledenraad vindt plaats op 4 november terwijl de najaarsvergadering van de afdeling Noord Holland op 24 november gepland staat. Merkwaardig en eigenlijk geen goede zaak als je het mij vraagt.

Wel een goede zaak was het om te lezen dat een zeer actieve en capabele bestuurder op zijn besluit om het bestuur te verlaten is teruggekomen. Ook de aanvulling en ondersteuning door nieuwe krachten is zondermeer positief te noemen.

Wederom merkwaardig daarentegen vind ik de actie van het bestuur om voor de verandering maar weer eens met een geheel nieuw vliegprogramma te komen. Beter gezegd om de navluchten te laten vervallen en hiervoor in de plaats sectorale jonge duivenvluchten te houden. Op zich ben ik niet tegen dit laatste maar wel tegen het eerste. Vooral omdat de argumentatie naar mijn bescheiden mening niet klopt. Als er op een onderdeel sprake is van teruglopende deelname is dat op de laatste vluchten van het jonge duivenseizoen. Persoonlijk zou ik ze graag gespeeld hebben maar de ervaring leert dat maar een select groepje melkers dezelfde mening is toegedaan. Hooguit een 3000 tot 4000 duiven schat ik,.

Duiven die dan vervoerd kunnen worden door de afdeling Zuid Holland. Deze duiven zullen inderdaad meer ervaring opbouwen echter de vlucht vanuit Gien heeft aangetoond dat ook duiven met veel ervaring boven zee kunnen raken. Bij vluchten onder dergelijke omstandigheden moet je of rigoureus uitwijken of die week gewoon niet spelen als je het mij vraagt. Het noemen van de alternatieve stations bij elk station in het vliegprogramma vind ik dan ook een voortuitgang maar hier zou het niet bij moeten blijven.

Tot zover is er nog niet veel mis met de argumentatie van bestuur zijde. De argumentatie gaat in mijn ogen echter mank voor wat betreft de populariteit van de navluchten. Deze vluchten zijn namelijk in het Zuidelijk deel van de afdeling wel zeer populair. Zeker de eerste 3 vluchten wordt er massaal deelgenomen, vooral in de kringen 4 en 5. Hierna zorgt vooral de rui in combinatie met de dit jaar wel erg late einddatum van het seizoen voor een daling van het aantal ingekorfde duiven. Naar nog meer dan acceptabele aantallen overigens . Op de laatste vlucht waren er nog bijna 6.000 in concours en dat aantal haalt behalve de laatste Vitessevlucht geen enkel ander onderdeel.

In de andere kringen (vooral in 1 en 3) worden hoofdzakelijk jonge duiven gespeeld maar het lijkt mij merkwaardig en voorbarig om te veronderstellen dat deze jonge duiven massaal op de sectorale jonge duivenvluchten zullen worden gespeeld. Het voorstel van het bestuur leidt er volgens mij toe dat de niet jonge duivenspelers de boeken al half augustus dicht kunnen doen. Naar mijn bescheiden mening is dit aan de vroege kant. Ook omdat in deze periode de meeste vluchten juist bijzonder vlot en prettig verlopen.

Sympathieker en creatiever vind ik dan ook de voorstellen uit de hoek van PV Nieuwe Diep alhoewel in deze voorstellen wel weer heel goed te zien is dat men in het hoge Noorden van de afdeling Noord Holland geen sympathie heeft voor de Midfond. Men programmeert slechts 5 vluchten.

Gek genoeg is naar mijn bescheiden mening het beste voorstel een voorstel dat niet op de agenda had mogen staan. Voor zover mijn reglementenkennis nog up-to-date is mogen individuele leden geen voorstellen indienen voor de ledenvergadering van een afdeling maar moet dit plaatsvinden door een vereniging. Als ik dit terzijde schuif is voorstel 1 van deze goede en verstandige liefhebber het meest passend. Hij laat namelijk veel bij het oude en voegt gewoon weer Vitessevluchten toe ten tijde van de eerste dagfondvluchten (iets wat het afdelingsbestuur naliet) en ook laat hij de jonge duiven iets later beginnen. Hetgeen mooi is voor de werkende liefhebbers maar niet aansluit bij het nationale vliegprogramma. Ditzelfde geldt ook voor het ontbreken van de sectorale jonge duivenvluchten en de verkeerde datum in het programma maar deze omissies zijn makkelijk te corrigeren.

Tenslotte is er nog een uiterst merkwaardig tendens zichtbaar. De naar mijn mening succesvolle keuze voor het vliegen vanaf verschillende stations voor Noord en Zuid op de eerste vluchten van de Vitesse, Jonge duiven en natoer is na een seizoen alweer terzijde geschoven. Zonder argumentatie terwijl toch duidelijk zichtbaar was dat de verliezen minder waren dan andere jaren. Hierbij abstraheer ik even van de dramatische verliezen op de eerste jonge duivenvlucht door een ronduit slecht lossingsbesluit.

Het lijkt er op dat het bestuur de weg van de minste weerstand kiest door zijn oren te laten hangen naar de Westkant van de afdeling. Daar vliegt men graag in lengte richting tegen elkaar. Iets waar de Oostkant helemaal geen behoefte aan heeft gezien het feit dat er uit deze hoek geen enkel voorstel over dit thema is gekomen.

Het gaat bovendien om sportieve redenen, om het ego van de melker. Deze melkers gaan hierbij echter wel heel erg makkelijk voorbij aan het welzijn van de duif. Het maakt de mannen aan de kust kennelijk weinig uit dat de duiven van ook hun voorhand zo’n 60 kilometer (of meer) kunnen doorschieten doordat ze worden meegezogen door de duiven uit Noordelijker regio’s.

Merkwaardig dat het bestuur hier zonder enige vorm van toelichting in mee lijkt te gaan. Of is men simpelweg de dubbele stations vergeten omdat het vervoer technisch ook wel handig uitkomt. Ik ben benieuwd of er nog tegenvoorstellen komen?

OP EIGEN HOK

Zag ik via een foto dat mijn vader nog altijd druk in de weer is om mijn duiven in goede conditie te houden. Hij en de anderen moet het nog twee weken volhouden.

20171029_131712

Inmiddels stond de prachtige aankondiging van mijn verkoop zowel in sportblad De Duif als op internet. Een knap stukje werk.

https://www.deduif.be/nl/nieuws/michel-beekman-tilmans-aankondiging-totale-verkoop

Dit laatste geldt ook voor de verkooplijst. Deze week werd hieraan de laatste hand gelegd. Afgelopen dinsdag kreeg ik het concept ter controle per mail en de verkoopleider had er geen half werk van gemaakt. Het waren 63 pagina’s in Word, best wel indrukwekkend.

Voor zover mij bekend komt de verkooplijst komende week in de krant en online. Geïnteresseerden kunnen dan gaan puzzelen of er iets van hun gading bij zit. Het zijn stuk voor stuk duiven met prestaties, een verhaal of van goede komaf.

Dat dit laatste zeker een niet onbelangrijk detail is bleek afgelopen seizoen wel weer. Naar mijn bescheiden mening was een deel van de goede prestaties met de jonge duiven te wijten aan de kwaliteitsinjectie die mijn kweekhok kreeg. Eerlijk gezegd vind ik het daarom ook best wel jammer dat ik op eigen hok nooit zal weten wat deze kwaliteitsinjectie in de toekomst gebracht zou hebben.

Tot volgende week,

Michel Beekman