Moeilijk zelfs moeizaam

Moeilijk zelfs moeizaam

Zondag 26 april 2015. Buiten is het evenals op zaterdagmorgen nat en grijs. Motregen. Goed voor de tuinen en landerijen die de laatste tijd weinig water hebben gehad maar slecht voor de duiven die nog onderweg zijn van de vluchten van gisteren. Ze zullen het de komende uren moeilijk hebben om thuis te komen. Wellicht komen ze enigszins moeizaam door in de loop van de dag. Hopelijk helpen de voorspelde opklaringen dan een beetje want er zijn nog best wat duiven achter. Op mijn hok waren er gisterenavond nog 5 van de 67 onderweg.

De lossing en de vlucht verliepen namelijk gisteren ook moeilijk zelfs moeizaam. Technisch verliep de lossing goed (de deuren van de containers openden zich allen) maar daarna begon de ellende. Ondanks dat het nergens geschreven wordt en dat er zelfs beweerd werd (en wordt) dat de duiven prima vertrokken moet het tegendeel het geval geweest zijn. Wellicht gebeurde het oponthoud niet direct op de losplaats maar al kort na de lossing. De aankomsten van de  duiven hadden gaven namelijk alle aanleiding voor deze veronderstelling.

De duiven kwamen namelijk in zeer kleine groepjes van de goede kant gevlogen. Niet alleen was dit het geval bij de eerste duiven maar nog lang daarna bleven de laatkomers torenhoog doorkomen vanuit het Zuidwesten. Tegelijkertijd kwamen er ook duiven terug uit het Noorden die door de harde Westzuidwesten wind geen koers hadden kunnen houden. Ook het feit dat de duiven nog de hele vooravond en avond zijn teruggekomen wijst op problemen bij de start of kort hierna evenals het relatief hoge percentage duiven dat in ieder geval op de voorhand nog ontbrak. Ook de lage prijspercentages van de gekende liefhebbers bevestigen dit beeld.

Een andere belangrijke indicator van het slechte vertrek of de vertraging op het eerste deel van het traject is bovendien de snelheid. Deze lag gezien de wind veel maar dan ook veel te laag. Iets hoger dan de eerste lossing van Zuid Holland maar veel lager dan die van de tweede lossing van dezelfde afdeling (10 kilometer per uur minder terwijl de wind steeds sterker werd). De snelste duif in Noord Holland vliegt 1569 mpm en zit op de achterhand in Den Helder.

Koetsjes in Wenen

Een puike prestatie van de 2e getekende van Peter de Boer uit de Marinestad. Echter ook een gevalletje van een aangekondigde winst. Niet zozeer voor de liefhebber zelf maar wel qua hoklocatie. Aan de kust liep de wind namelijk aanzienlijk op. Om 14:00 uur gaf de site van het KNMI al een windkracht van 6 Beaufort op voor het traject langs de kust boven IJmuiden. Uit het Zuidwesten bovendien waar deze eerder op de vlieglijn zwakker en meer Westelijk was. Dit maakt de prestatie van de duif er niet minder om want hij moest ook de felle concurrentie uit Den Helder zelf het hoofd bieden.

Voor het overige verliep het concours dus zeer moeizaam. Bij ons in het rayon (toch in het algemeen aangemerkt als een van de sterkste rayons in Noord Holland en ook daarbuiten) stond het maar liefst 20 minuten open en dit geeft duidelijk aan dat het een moeilijke zelfs moeizame vlucht was.

De winnaars per rayon

Rayon A: Peter de Boer – Den Helder, 1569 mpm

Rayon B: Louis en Gijs Kabalt – Heemskerk, 1530 mpm

Rayon C: Dirk Kaayk – Koog aan de Zaan, 1565 mpm

Rayon D: Andries Blok – Enkhuizen, 1534 mpm

Rayon E: Combinatie Pouw – Nederhorst den Berg, 1532 mpm

Rayon F: Dick Meerman – Amsterdam, 1550 mpm

Moeilijk, zelfs moeizaam II

Ook moeilijk en zelfs moeizaam is de gang van zaken rond de inkorfdag voor de eerste Midfondvlucht. Tot mijn verbazing stuurde onze secretaris een mail door van het afdelingsbestuur waarin de mening van de verenigingen gevraagd werd over het inkorven voor de eerste Midfondvlucht vanaf Peronne op vrijdag in plaats van op donderdag. “Zijn ze nu gek geworden” was de eerste gedachte die door mijn hoofd ging.

Inkorven op vrijdag betekent dat de duiven op de losdag pas tussen 5:00 en 6:00 uur op de losplaats arriveren. In het verleden is dit vaak gedaan en vrijwel altijd leidde dit tot slechter verlopende vluchten dan op Midfondvluchten die wel op donderdag werden ingekorfd.

Dit laatste was dan ook m.i. het doorslaggevende argument om  het voorstel dat behandeld werd tijdens een van de moeizame afdelingsvergaderingen begin dit jaar te verwerpen. De toen nog tijdelijke penningmeester had dit uitgezocht en na het op tafel brengen van dit argument werd het voorstel met hand opsteken duidelijk verworpen. Feitelijk werd het nog een tweede keer verworpen toen door een ruime meerderheid het voorstel van PV de Telegraaf over het vliegprogramma werd aangenomen. Hierin stonden namelijk alle Midfondvluchten met een inkorving op donderdag geprogrammeerd. Kortom het stellen van de vraag per mail was wat mij betreft totaal niet aan de orde.

Er is overigens geen enkel nieuw argument waarom de inkorfdatum gewijzigd zou moeten. De overnachtfond-lobby is m.i. onterecht bezig en wordt veel te sterk gemaakt. Het zal mij namelijk zeer verbazen als er veel overnacht-fondliefhebbers door de verschuiving wel deelnemen. Bovendien is het de vraag of groep programmaspelers (een veel groter aantal) moet leiden onder de wens van een kleine groep nest spelende overnachtfondspelers (de fanatieke overnachtfondspelers die op nest spelen hebben ze ten tijden van de eerste Midfond vlucht in de regel nog op weduwschap of juist gekoppeld).

De vraag is daarnaast of de massa zich wel realiseert wat de consequentie is van laat aankomen op de losplaats. Hierover wordt in de mail niet gerept en dat is wat mij betreft enigszins tendentieus. Dit betekent bij verstandig beleid namelijk dat er geen lossing plaats vindt voor 10:00 uur! Met het onstabiele weer dat we meestal hebben aan het begin van mei is dit geen aanlokkelijk vooruitzicht. Immers het losvenster zou door de late aankomst wel eens dusdanig beperkt kunnen worden dat het kan leiden tot uitstellen naar zondag! Iets waar zowel de overnachtspelers op nest en de programmaspelers niet aan moeten willen denken.

Kortom het nieuwe bestuur handelt ondemocratisch, feitelijk onreglementair en niet in het algemeen belang. Ik heb dan ook al geluiden gehoord van verenigingen die een arbitragezaak overwegen als het per mail geuite voorstel wordt aangenomen en ten uitvoer gebracht. Hopelijk is het bestuur verstandig en laat het de besluitvorming over deze zaak rusten en brengt het dit voorstel op de plaats waar het thuis hoort namelijk de najaarsvergadering!

OP EIGEN HOK

Verliep de vlucht en de voorbereiding hierop ook moeilijk, zelfs moeizaam. Het was bepaald geen ideale week die ook niet op een ideale wijze werd afgesloten. Ten eerste bracht ik maandag nog even een bliksembezoekje aan Wenen. Gelukkig ’s morgens weg en ’s avonds laat terug, maar toch een trainingsvluchtje minder.

achtergrond.jpg

Op dinsdag leken de wat verstijfde spieren zich te vertalen in een matige training. De dames die op zondagavond alweer door de lucht raasden draaiden moeizaam hun rondjes. Te laag en te langzaam. Op woensdag was dit iets beter maar veel was het nog niet. Op donderdag leek het er uiteindelijk weer een beetje op.

Op donderdag werd mij echter duidelijk waarom ze zo slecht trainden. Het onkruid in de directe nabijheid van het hok hing slap en begon al een beetje geel te kleuren. Een goede lezer weet dan genoeg, er was een buurman in de weer geweest met een bestrijdingsmiddel. Funest voor de conditie als je het mij vraagt en meestal wordt ‘een spuitweek’ dan ook gevolgd door een mindere vlucht. Vroeger begreep ik nooit waar slechte vluchten in deze periode plotseling vandaan kwamen tot deze relatie mij een aantal jaar geleden duidelijk werd.

Het resultaat op de vlucht viel gezien de omstandigheden en bovenstaande al bij al niet tegen. Na een lossing om 14:00 uur arriveerde de 12-843 (ooit door mij Florentina genoemd) omstreeks 15:45:20 vrij hoog boven het hok. Ze wilde direct naar binnen of beter gezegd ze viel de plank aan want zonder een centimeter om te vliegen knalde ze op de plank. 15:45:26 uur vond de registratie plaats. Uiteindelijk goed voor een 1e plaats in de club tegen 407 duiven en een 18e plaats in het rayon F tegen 3152 duiven.

In beide spelverbanden 27 prijzen, van de 67, iets te weinig maar nog wel bovengemiddeld. De meeste liefhebbers draaiden iets meer dan hun eigen portie. Opvallend was het grote aantal liefhebbers bij de 1e 30 duiven in mijn rayon, maar liefst 24. Dit bevestigde nogmaals het moeilijke, zelfs moeizame verloop. Niemand bij mij in de buurt was in staat een knappe serie te draaien.

De boel bij elkaar rapen en opnieuw beginnen is dus het devies voor deze week. Hopelijk werken de weergoden komende zaterdag beter mee!

Tot volgende week,

Michel Beekman