Niet verstandig

 

Niet verstandig

 

Zondag 20 december 2016. Kerstmis nadert maar door het mooie, droge en  zachte weer heb ik er helemaal nog niet zo’n gevoel bij. Ondanks de boom in huis en de diverse programma’s op de televisie. Opvallend is wel dat op de radiozenders je in tegenstelling tot andere jaren nog niet doodgegooid wordt met kerstmuziek. Althans op de zenders die ik luister. Wellicht hebben de makers last van hetzelfde “probleem” als ik, het kerstgevoel is nog ver weg.

 

Dit laatste is ook een beetje het geval in Duivenland of beter gezegd in de situatie tussen de afdeling 5 en 12. Of beter gezegd de afdeling 5, 6 en 12. De overgebleven verenigingen uit wat eens de afdeling Kuststrook was blijven zich namelijk verzetten tegen het onvermijdelijke. Ze willen ze zich kennelijk coute que coute niet aansluiten bij de afdeling Zuid Holland want men is nu in gesprek met de afdeling Noord Holland over vormen van samenwerking. Niet verstandig als je het mij vraagt en eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom men zo halsstarrig is.

 

Vooralsnog zoeken de verenigingen uit de Duin en Bollenstreek alleen op het gebied van vervoer samenwerking met de afdeling Noord Holland omdat men zelf de kosten niet meer kan dragen om efficiënt te vervoeren. In gewoon Nederlands betekent dit dat men te weinig duiven heeft om een container te kunnen vullen.

 

Ik vraag mij echter af wat de winst voor de afdeling Noord Holland is? In een schrijven hierover legt de voorzitter uit dat er voor Noord Holland voordeel is te behalen uit een vorm van samenwerking op vervoersgebied. Hiervoor valt misschien iets te zeggen al vraag ik mij af hoe dit in de praktijk gaat. In het schrijven van de voorzitter worden namelijk nog veel vragen niet beantwoord?

speel-verstandig_450x391

 

Gaan de verenigingen uit de voormalige Kuststrook mee met onze wagens of andersom? Vliegen we dan de vluchten die op het door Noord Holland aangenomen vluchtprogramma staan? Of volgt er nog een aanpassing? Veel vluchten op het huidige programma zijn namelijk wel erg kort voor de leden uit genoemde regio. Een andere vraag die rijst is hoe de duiven bij gemeenschappelijk vervoer gelost worden? Vliegen de duiven uit de Duin en Bollenstreek mee met die van Noord Holland? Of worden ze apart gelost hetgeen met het automatisch lossen wel moeilijk wordt.

 

Als de duiven niet apart losgaan dan betekent dit zonder twijfel dat de duiven uit de kustregio van de provincie Zuid Holland de trek van de Noord Hollandse duiven gaan beïnvloeden! Dit laatste is mijns inziens een slechte zaak omdat twee derde van de Noord Hollandse liefhebbers geen belang heeft bij een uitbreiding van het aantal duiven dat langs de kust vliegt!!!! Het merendeel van de leden uit Noord Holland woont namelijk niet aan de kust en ziet de gesprekken tussen het afdelingsbestuur dan ook met lede ogen aan. De meeste leden zijn overigens nog niet op de hoogte van hetgeen er speelt maar ik ben benieuwd wat de meerderheid van de acties van het bestuur vindt?

 

Persoonlijk heb ik er een duidelijke mening over. In mijn ogen handelt het bestuur  van de afdeling Noord Holland in de verkeerde volgorde. Men praat zonder mandaat van de ledenvergadering over essentiële zaken en men zou eerst een mandaat moeten vragen voor men over zulke verregaande zaken spreekt.

 

Naar mijn mening zou het bestuur dit mandaat niet moeten krijgen want we hebben in Noord Holland voor zover ik het kan inschatten zeer weinig te winnen door samen te werken met de koppige overblijfselen van De Kuststrook.

 

Naast de invloed op het Noord Hollandse spel is het financiële gewin naar mijn bescheiden mening slechts beperkt en bovenal tijdelijk. Een logische gang van zaken zou zijn dat de resterende verenigingen van De Kuststrook zich aansluiten bij afdeling 5. Hier heeft men vervoerscapaciteit voldoende om tegen lage kosten de duiven uit de Duin en Bollenstreek te vervoeren. Vervolgens zou de afdeling Noord Holland aansluiting moeten zoeken bij de grote en sterke afdeling Zuid Holland in het kader van het vervoer van de duiven op de overnachtfond en de laatste Dagfondvluchten.

 

Alle andere vormen van samenwerking lijken mij gekunsteld en onwenselijk. Bovenal is de vorming van een grote afdeling in het Westen van Nederland uiteindelijk onvermijdelijk gezien de terugloop van het ledenbestand. Ik vind het dan ook niet verstandig van het bestuur van de afdeling Noord Holland om in te gaan op de wensen tot samenwerking. Men zou de energie beter kunnen richten op het beter organiseren van de eigen afdeling om ondertussen te praten met een grote en sterke partner. Hiermee zou er dan eindelijk eens een oplossing kunnen komen voor het conflict dat al sinds de vorming van de unieke werkgebieden de provincie Zuid Holland splijt en zich nu ook lijkt uit te breiden naar de afdeling Noord Holland.

 

In het kader van de komende Kerstdagen lijkt mij dit een betere insteek dan voort te modderen op de huidige weg.

 

 

 

OP EIGEN HOK

 

Zijn de nieuwe volières gisteren echt in gebruik genomen. Natuurlijk zaten de duiven er al de hele week in maar gisteren kregen ze voor de eerste maal een bad in het nieuwe deel van hun onderkomen. Het is dan opmerkelijk om te constateren hoe graag duiven in bad willen. De kweekduivinnen kwamen afgelopen week nauwelijks op de vloer maar toen het bad er stond was de schroom om naar de vloer af te dalen er snel af. Binnen een mum van tijd zaten ze te spetteren in het bad.

 

De jonge garde van de tweede ronde, die de komende maanden nog in het jonge duivenverblijf zal huizen, hadden de vloer al in de loop van de week ontdekt en voor hen was het badderen dan ook een eenvoudige opgave.

 

Deze jonge garde zal ik overigens komende week scheiden om ze eind januari te koppelen in het deel van het jonge duivenhok waar zich broedgelegenheden bevinden. Ze kunnen dan als voedsterkoppels dienen voor de eieren van mijn betere vliegduiven!

 

Voor het overige valt er weinig te melden. De vliegploeg ruit nog prima terwijl de kwekers klaar zitten om komend weekeinde gekoppeld te worden. Iets waar ik nooit echt naar uit kijk maar dat toch moet gebeuren.

 

Tot volgende week en degenen die ik niet meer spreek wens ik een vrolijk Kerstfeest!

 

Michel Beekman