Over van alles en nog wat

Over van alles en nog wat

Zondag 7 februari 2016. Op zondagmorgen bewaar ik tot omstreeks 9:00 uur (soms 10:00 uur) altijd een beetje de zondagsrust in de achtertuin. Dat wil zeggen dat ik alleen bij hoge uitzondering  de duiven op een eerder tijdstip ga verzorgen om eventueel uitslapende buren niet te storen. Het schrappen van duivenhokken maakt namelijk veel meer lawaai dan je je tijdens het schrappen realiseert en slapende buren vinden dit in de regel geen prettig geluid om mee of van wakker te worden. Hetzelfde geldt overigens voor het geluid van klossende klompen en rinkelende drinkbakken.

Aangezien eerder dan 9:00 uur ontwaakt werd bood dit weer eens wat tijd om wat op het internet te surfen, op zoek naar het wel en wee in duivenland. Ditmaal zocht ik naar vier zaken.

De eerste zoekactie ging natuurlijk over de situatie tussen de afdeling 5 en 12, of beter gezegd de nasleep hiervan. Deze week werd namelijk bekend dat alle verenigingen van afdeling 12 zich hebben aangemeld bij afdeling 5 en ook zijn aangenomen. Hiermee kwam de 20 jarige oorlog binnen duivenland Nederland eindelijk tot een ontknoping. Het was namelijk al vanaf 1996 hommeles. Eind goed, al goed met de kritische kanttekeningen dat dit door de jaren heen wel heel veel leden gekost heeft. Om over het verspilde geld maar niet te spreken. Opvallend is wel de rol van het bestuur van De Kuststrook (of een deel hiervan) dat tot het laatst aan toe contact zocht met de afdeling Noord Holland. Kennelijk hadden ze geen mandaat van hun achterban of speelden ze gewoon dubbelspel. Het fijne zullen we er wel nooit van weten.

Vergaderen 3

Een tweede punt waarna ik zocht was de uitkomst van de stemming over de inkorfbeperking ingediend door de  Drechtsteden voor de afdelingsvergadering  van Zuid Holland. Een officiële mededeling hierover was niet te vinden maar op de site van Kees Bosua viel te lezen dat dit voorstel door de kiesmannen van de diverse samenspelen was afgewezen. Behalve de indieners was geen van de kiesmannen voor, als de informatie hierover juist is. Opmerkelijk als je het mij vraagt en zelfs wel een beetje onverwachts. Overigens vind ik het een goede zaak dat dit punt niet is aangenomen omdat het zoals al meermalen betoogd de oneerlijkheid binnen onze sport niet wegneemt.

Een volgend punt dat ik zocht, vond en las was de voorlopige agenda voor de komende afdelingsledenvergadering van mijn afdeling. Naast het niet meer (of weinig) relevante epistel over de mogelijke samenwerking met de restanten van afdeling 12 stond hierin nog een niet onbelangrijke voorstel (van het bestuur). Het betreft een voorstel over de kampioenschappen en belangrijker nog de puntentellingen. Er wordt namelijk voorgesteld om de NPO puntentelling te hanteren voor het onaangewezen kampioenschap dat dit jaar op afdelingsniveau separaat vervlogen wordt. Echter niet alleen voor het afdelingsspel maar ook voor het rayonspel. Dit laatste is nieuw want hier telde tot en met het seizoen 2015 slechts de eerste uit de klok vermits deze bij de eerste 25 duiven van de inkorflijst stond (eerste 35 voor jonge duiven en navluchten).

Het voorstel roept bij mij de nodige vragen op. Men schrijft namelijk ook dat de oude situatie van 25 eerste duiven van de inkorflijst gehandhaafd blijft hetgeen de situatie voor mij een beetje verwarrend maakt. Betekent dit dat voor een liefhebber die meer dan 25 duiven inkorft de punten tellen die de zich klasserende duiven van de eerste 25 behalen en dat die vervolgens gedeeld worden door 25? Of betekent dit dat men zich qua tekst vergist heeft en dat het totaal aantal behaalde punten (door alle prijsduiven) gewoon moet worden gedeeld door het totaal aantal ingekorfde duiven zoals bij de NPO-kampioenschappen in 2015 het geval was? Of heeft men het verkeerde NPO kampioenschap in het hoofd zitten en refereert men naar de situatie van voor 2015 toen bij de NPO kampioenschappen (voor zover mijn geheugen mij niet  in de steek laat) er van de 20 eerste duiven van de inkorflijst 2 geklokt dienden te worden (1:10) en wij in Noord Holland hierin op afdelingsniveau de variant van 25 duiven met 2,5 geklokte duif vlogen?

Naar mijn bescheiden mening veegt men wat teveel begrippen en methoden op een hoop voor het vaststellen van de kampioenschappen zonder toelichting of rekenvoorbeeld. Vooral bij het belangrijkste spel van allemaal, het rayonspel, lijkt mij het duidelijk dat hier een betere uitleg nodig is wat nu exact de bedoeling is en waarover nu gestemd wordt.

Overigens ben ik van mening dat door het spelletje met de eerste 25 het de grote(re) liefhebbers al lastig genoeg gemaakt wordt. Mocht je dan toch een representatief beeld willen schetsen van vroege duiven en prestaties van het hele hok laat dan de beperking van de eerste 25 (of 35) varen en kies voor een beperking van het totaal aantal duiven dat mag worden ingekorfd en neem de punten 1:10. Hopelijk brengt de definitieve agenda meer duidelijkheid.

Vergaderen

Een laatste punt waarna ik zocht waren de kandidaten voor bestuursfuncties binnen het NPO. In Noord Holland leeft dit in zijn geheel niet (althans niet in de kringen waarin ik mij begeef) maar als weekstukschrijver krijg je nog wel eens een tipje. Vier vermetele duivenliefhebbers uit den lande hebben de handschoen opgepakt en  zijn door hun afdelingen kandidaat gesteld om zitting te nemen in het NPO bestuur. Twee van de vier ken ik een klein beetje (maar dan ook echt een klein beetje) en dit zijn mannen met een goed verstand en een frisse kijk op zaken. Ik bewonder de mannen vooral voor hun moed. NPO bestuurders worden in de regel eerder door de strontkar overreden dan door een gouden koets ….. We zullen zien hoe de huidige NPO bestuurders hier mee om zullen gaan. Ook ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar de mening hierover van ons afdelingsbestuur.

 

OP EIGEN HOK

Werden vrijdag de duiven gekoppeld. Dat wil zeggen dat op één koppel na de dames en heren vrij hun partner mochten kiezen. Dus de deuren open en gaan met die banaan. Binnen 5 minuten kon ik al zo’n 35 broedhokken sluiten, veelal met oude koppels die elkaar natuurlijk weer opzochten. Een halfuurtje later konden er nog 10 setjes partners opgesloten worden en vlak voor het dimmen van het licht nog eens 7 koppels.

Zaterdag in de loop van de dag volgen er nog 6. Tevens plaatste ik nog enkele broedschotels op de vloer en onder de krukjes van de waterbakken omdat een aantal, vooral jaarling, koppels deze plekjes verkoos boven een broedhok. Helemaal ideaal vind ik dit niet maar omdat ik toch geen jongen kweek in het vlieghok (op een enkel koppel na) maakt het mij ook weer niet zo heel erg veel uit. Vaak zoeken ze later toch nog een broedbak op. Ook levert een speciaal plekje weer extra motivatie op. Het territorium op de vloer of voerkist is immers minder veilig dan een broedhok en moet vaak met hand en tand verdedigd worden tegen indringers. Motivatie dus.

Het feit dat de meeste oude duiven opgesloten zaten kwam qua verzorging goed uit omdat rayon F zaterdagmiddag en -avond haar kampioenen huldigde. Deze huldiging begint altijd omstreeks 16:00 uur en eindigt omstreeks 21:00 uur. Het reguliere verzorgtijdstip valt hier natuurlijk midden in maar dat is in deze tijd van het jaar geen probleem.

De huldiging an sich verliep behoorlijk goed. De opkomst was eigenlijk best goed te noemen en de formule met een Chinese maaltijd viel letterlijk en figuurlijk goed in de smaak. Het uitreiken en huldigen werd mooi compact gehouden waardoor er ruim de tijd was om eens rustig met elkaar te melken. Dit is namelijk iets wat duivenmelkers toch het liefste doen.

Veel van deze ruimte in het programma ontstond door het besluit om de bonnen alleen nog op internet te verkopen. De verkoop op internet (zie www.duiven.net) loopt overigens op zondagavond 7 februari om 22:30 uur af en het dient gezegd te worden de meeste bonnen zijn nog uitermate vriendelijk geprijsd! Zelfs voor een bon van de beste spelers van misschien wel een van de sterkste rayons van Nederland behoeft nog niet de hoofdprijs betaald te worden. Voor de vroege lezers van dit weekstuk dus misschien nog een kans om voor een schappelijke prijs een bon te kopen van Hennie La Grouw, de Gebroeders Fanger, Wim Klaverstijn, Cor Buis Jr, Johan van Ackooy, Arend Bolding en vele anderen. Ik ben benieuwd of in de eindfase van de verkoop er nog geboden gaat worden …. Afwachten maar weer!

Tot volgende week,

Michel Beekman