Vogelgriep best wel een beetje lastig

Vogelgriep best wel een beetje lastig

Zondag 30 november 2014. Buiten is het voor het eerst sinds lange tijd niet zo mooi weer. Het is voor de verandering eens koud en grijs. Wel droog gelukkig maar geen weer om bijvoorbeeld de duiven eens te laten vliegen. Nu is dit op dit moment überhaupt geen optie want ik ben woonachtig in het zogenaamde toezicht gebied rond Ter Aar. Dit is een gebied rond een besmet pluimvee bedrijf waarbinnen allerlei beperkende maatregelen gelden (waarover later meer).

Tot afgelopen weekeinde was ik mij eigenlijk nauwelijks bewust van het feit dat ik binnen de 10 kilometer zone rond Ter Aar woonde. Ter Aar ligt namelijk meer dan 10 kilometer hemelsbreed van mijn huis dus aanvankelijk dacht ik dat wij niet binnen de 10 km zone woonden. Echter een kaartje op internet deed mij beseffen dat dit helaas wel het geval was/is.  De grens van dit gebied loopt precies 200 meter ten Noorden van mijn huis (en hokken). Bij nader inzien blijkt namelijk dat het besmette bedrijf niet in Ter Aar ligt maar in de iets Noordelijker gelegen (deel)gemeente Langeraar. Juist Noordelijk genoeg om de het toezicht gebied vrijwel de gehele gemeente Aalsmeer te laten omvatten. Een bord op de kruising Machineweg – Aalsmeerderweg bevestigt dit nog maar eens. Een bord dat ik aanvankelijk ook niet direct zag staan maar waar een clubgenoot mij op wees ….

Bord vervoersverbod

Op de site van de NPO staan de maatregelen die voor ons duivenmelkers van toepassing zijn.

Binnen 10 km zone rond Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen:
– Ophokplicht van kracht
– Geen mest vervoeren (ook niet bij GFT afval)
– Geen duiven vervoeren
– Geen bezoekers op de hokken toelaten

Buiten de 10km zone
– Geen mest vervoeren (ook niet bij GFT afval)
– Duiven vervoeren alleen binnen een regio zoals aangegeven op de site van het ministerie van economische zaken
– Er is een verzamelverbod, dat wil zeggen: verbod van het houden van tentoonstellingen en verkopingen van levende duiven
– Geen bezoekers op de hokken toelaten

Bovenstaande maatregelen gelden voorlopig tot 14 december 2014.

Het bestuur wil graag een dringend advies geven: Houd duiven opgehokt in heel Nederland!

Het bestuur NPO

Vooropgesteld dat het voor de betrokkenen in de pluimveesector veel zorgelijker is en dat ik de maatregelen goed kan billijken in het kader van de economische belangen, zijn de gevolgen van de Vogelgriep toch best wel lastig.

Kijk ik eerst na de maatregelen die mij direct treffen vanwege de 10 kilometer zone waarin ik woon.

Ten eerste de ophokplicht. De ophokplicht valt precies op het verkeerde moment, althans voor mij. Natuurlijk is het nog ruim voor het vliegseizoen dus in dat kader gezien valt het mee, echter op dit moment moeten mijn najaarsjongen hoog nodig naar buiten. Ook de iets oudere jongen die al weken buiten kwamen zitten nu noodgedwongen binnen. Aanvankelijk hoopte ik tot 14 december maar gezien de nieuwe uitbraak vandaag (in Zoeterwoude) vrees ik het ergste.

Ten tweede het verbod om mest te vervoeren (ook niet bij het GFT afval). Dit klinkt niet zo moeilijk maar valt in de praktijk toch tegen. Op dit moment zitten er in mijn hokken nog zo’n ruime 300 duiven. Ze vreten door de rui nog als dijkers en produceren dus ook bergen met stront. 2 GFT containers in 2 weken. Boordevol.  Normaal gesproken worden deze containers komende woensdag geleegd. Als ik mij echter aan de regels houd mag ik ze niet buiten zetten. Ik vraag mij af hoe andere liefhebbers in het toezicht gebied (en daarbuiten) dit oplossen? Mag  de mest van onze hobbydieren soms bij het gewone huisvuil dat verbrand wordt? Ik weet het niet en zal morgen maar eens contact zoeken met mijn afvalverwerker. Ik ben benieuwd of men er al bij stil gestaan heeft want op de site staat niets over vogelgriep en de consequenties. In het ergste geval zal ik maar om 2 extra GFT containers vragen om zo nog eens twee weken verder te kunnen.

Ten derde het verbod op het vervoeren van duiven. Ook dit komt voor de meeste onder ons qua timing niet superslecht uit. In deze tijd van het jaar worden alleen duiven vervoerd die verkocht worden of die naar de ook verboden tentoonstelling moeten …. Op mijn hokken heeft het vervoersverbod van duiven echter wel directe invloed. De nog te elimineren duiven kunnen namelijk simpelweg niet afgevoerd worden. Niet levend en ook niet als karkas ….. Kortom mijn hokken blijven nog wel even vol zitten …..

Ten slotte uit de categorie ‘Binnen de 10 km zone’ het verbod op het bezoeken van hokken. Niet iedere duivenmelker zal het zich direct realiseren maar het is niet toegestaan om even een kijkje te nemen in de hokken van uw buurman of de sportvriend waar u winterdag altijd een kijkje neemt. Persoonlijk treft mij deze maatregel het minste. Ik kom in deze tijd van het jaar niet of nauwelijks bij anderen. Maar toch, zelfs het koppelen van de duiven bij een sportvriend is volgens deze maatregel niet meer toegestaan ….

De maatregelen in de categorie ‘Buiten de 10 km zone’ zijn vooral bekend doordat de tentoonstellingen nu gehouden dienen te worden zonder duiven.  Echter ook het ophalen van een aangeschafte duif in een andere regio dan waarin u woonachtig bent is formeel verboden op grond van de regionale vervoersindeling die door het Ministerie van Economische zaken is opgesteld om de pluimveesector niet geheel lam te leggen. Zo kan ik bijvoorbeeld geen duiven ophalen bij mijn vrienden in Oost-Brabant zonder de (tijdelijke) wet te overtreden  …. ’t Is maar dat u het weet.

Velen onder ons zullen de maatregelen negeren. Of dit echter verstandig is waag ik te betwijfelen. Niet alleen staan er forse boetes op een overtreding die naar ik meen  als een economisch delict wordt beschouwd, maar we zijn als duivenmelkers ook direct belanghebbenden. Het duurt nog wel even voordat het vliegseizoen daar is maar als dit zo doorgaat zullen we weer problemen krijgen om te vliegen. Vandaar ook waarschijnlijk het laatste dringende advies van het bestuur NPO om de duiven binnen te houden ….

 

OP EIGEN HOK

Over het wel en wee op eigen hok heb ik in bovenstaande stuk tussen de regels door al het nodige geschreven. Veel bijzonders valt hier niet aan toe te voegen anders dan het feit dat ik mij ‘gek schrap’. De hokken zitten voor mooi een beetje te vol en dit in combinatie met het vochtige(re) weer zorgt er voor dat het echt nodig is de hokken tweemaal daags te schrappen. ’s Morgens is het een makkelijk klusje omdat ik kort na het ontsteken van de lichten al op de hokken aanwezig ben. ’s Avonds is het andere koek. De duiven hebben de hele dag door de stront gebanjerd en dan lig ik toch wel zo’n 75 minuten op mijn knieën om de vloeren en andere delen van het hok weer mooi schoon te krijgen. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe afsteekmessen  van Jan van de Kamp uit Lieren nog lekker scherp zijn waardoor ‘het filmpje’ stront dat altijd op de vloer blijft zitten nu eenvoudig verwijderd wordt.

Nu maar hopen dat het vervoersverbod voor postduiven binnen het toezicht gebied snel wordt opgeheven (maar dat zal niet eerder zijn dan op 14 december vrees ik). Nog even volhouden dus.

Tot volgende week!

Michel Beekman