Weloverwogen

Weloverwogen

Zondag 5 juli 2015. Buiten rommelt het al een beetje. Het is de voorbode van het onweer dat wellicht een einde zal maken aan periode die we in Nederland niet zo vaak meemaken, namelijk een hittegolf. Slechts een keer in de paar jaar doet zich dit fenomeen voor. Volgens de definitie van het KNMI is een hittegolf een opeenvolging van minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) zijn. Meetpunt hiervoor is de Bilt. Sinds men in 1911 begon met de metingen is het 40 keer voorgekomen. Gek genoeg kwamen in de periode tussen 1950 en 1975 geen hittegolven voor! Al hoewel ik twijfel aan de betrouwbaarheid hiervan. Sinds 1975 zijn er vervolgens 17 van dergelijke periodes vastgesteld. Hiervan vonden er 8 plaats sinds 2001. Relatief veel dus!

hitte

Aangezien de hitte de laatste tijd leidt tot veel verhitte discussies is het eens goed om te kijken naar het vluchtverloop tijdens dergelijke omstandigheden. Nu maak ik sinds 2005 digitale jaarboeken van onze verenigingsuitslagen dus is het niet zo moeilijk om vast te stellen hoe de vluchten in onze vereniging in de periodes van de hittegolven verliepen.

Hierbij en overzicht gebaseerd op feiten plus de interpretatie van de feiten. Hopelijk leidt dit tot een weloverwogen afweging hoe om te gaan met dit natuurverschijnsel. Weloverwogen dus zo genuanceerd mogelijk in plaats van op onderbuik gestoelde emoties.

Helaas, of beter gezegd gelukkig is het aantal waarnemingen in deze beperkt. Omdat het slechts de vluchten tijdens hittegolven betreft.  Vluchten die in een korte, hete periode vielen zijn niet onderzocht.

Hittegolfperiode: 18 juni 2005 tot en met 24 juni 2005, duur 7 dagen, 1 vlucht

18 juni Morlincourt OUDE DUIVEN afstand 326 km, lostijd 10:15 uur. In concours 298 duiven. Snelheid 1e duif 1093 mpm, snelheid laatste duif 940 mpm. Concoursduur 48 minuten. Algemene beeld: de gekende hokken pakken slecht hun percentages. Overnachtfondspelers spelen pakken hoge percentages Onregelmatig verloop: verschil tussen de 1e en 2e duif 2 minuten. Verschil 2e en 3e duif wederom 3 minuten, enz.

Hittegolfperiode: 30 juni 2006 tot en met 6 juli 2006, duur 7 dagen, 2 vluchten

1 juli Bourges OUDE DUIVEN afstand 601 km, lostijd 6:45 uur. In concours 198 duiven. Snelheid 1e duif 1074 mpm. Snelheid laatste duif 885 mpm. Concoursduur 1:59 uur. Algemeen beeld: alle liefhebbers pakken slechts hun eigen portie. Eerste duiven vallen kort op elkaar, na 5 duiven vallen de duiven onregelmatig (te traag).

1 juli Duffel JONGE DUIVEN afstand 132 km, lostijd 8:30 uur. In concours 269 duiven. Snelheid 1e duif 1276 mpm. Snelheid laatste duif 873 mpm. Concoursduur 48 minuten. Algemeen beeld: alle liefhebbers pakken slecht. Onregelmatig, gaten tussen de duiven ondanks de geringe afstand.

Hittegolfperiode: 15 juli tot en met 30 juli, duur 16 dagen, 7 vluchten

15 juli Blois OUDE DUIVEN afstand 557 km, lostijd  7:00 uur. In concours 172 duiven. Snelheid 1e duif 987 mpm. Snelheid laatste duif 857 mpm. Concoursduur 1:22 minuten. Algemeen beeld: grote gaten tussen de eerste duiven. De meeste liefhebbers klokken hun portie niet.

15 juli Nijvel JONGE DUIVEN afstand 191 km, lostijd 7:30 uur. In concours 295 duiven. Snelheid 1e duif 1182 mpm. Snelheid laatste duif 1007 mpm. Concoursduur 28 minuten. Algemeen beeld: de eerste 2 duiven liggen duidelijk los (3 minuten). Hierna redelijke vlucht waarbij 2 liefhebbers er voor zorgen dat het concours weggedraaid wordt. Conditie van de duif lijkt van invloed.

23 juli Chantilly OUDE DUIVEN afstand 379 km, lostijd 7:00 uur. In concours 144 duiven. Snelheid 1e duif 1359 mpm. Snelheid laatste duif 1198 mpm. Concoursduur 37 minuten. Algemeen beeld: 1e duif vliegt 12 minuten los. De duiven vallen pas regelmatig 20 minuten na de eerste duif. 1 liefhebber klokt meer dan zijn portie. De rest (veel) minder.

23 juli Hasselt JONGE DUIVEN afstand 153 km, lostijd 9:15 uur. In concours 265 duiven. Snelheid 1e duif 1406 mpm. Snelheid laatste duif 1027 mpm. Concoursduur 40 minuten. Algemeen beeld: 1e duif vliegt 3 minuten los op de 2e (van dezelfde liefhebber die concours domineert). Slechte vlucht met grote verschillen in snelheid

29 juli Peronne OUDE DUIVEN afstand 291 km, lostijd 10:15 uur. In concours 104 duiven. Snelheid 1e duif 1482 mpm. Snelheid laatste duif 1438 mpm. Concoursduur 6 minuten. Algemeen beeld. Goede vlucht de vlucht lijkt gehouden te zijn op een dag dat het qua wind en temperatuur meeviel maar vast te stellen is dit niet meer.

29 juli Peronne OUDE DUIVEN afstand 291 km, lostijd 10:15 uur. In concours 259 duiven. Gelijktijdig gelost met de oude duiven. Snelheid 1e duif 1480mpm. Snelheid laatste duif 1263 mpm. Concoursduur 31 minuten. Algemeen beeld: de jonge duiven hebben het veel moeilijke dan de oude duiven die in dit weekeinde wel prima naar huis komen. Routine speelt een grote rol ondanks dat de omstandigheden deze dag niet onoverkomelijk moeilijk blijken

29 juli Tours OUDE DUIVEN afstand 618 km, lostijd 7:00 uur. In concours 136 duiven. Snelheid 1e duif 1345 mpm. Snelheid laatste duif 1246 mpm. Concoursduur 36 minuten. Al Algemeen beeld. Goede vlucht de vlucht lijkt gehouden te zijn op een dag dat het qua wind en temperatuur meeviel maar vast te stellen is dit niet meer.

Hittegolfperiode: 21 juli 2013 tot en met 27 juli 2013, duur 7 dagen, 2 vluchten

27 juli Nijvel OUDE DUIVEN afstand 191 km, lostijd 8:10 uur. In concours 162 duiven. Snelheid 1e duif 1202 mpm. Snelheid laatste duif 1065 mpm. Concoursduur 14 minuten. Algemeen beeld een liefhebber domineert de vlucht. De overige liefhebbers klokken slecht, minder dan hun portie en te laat.

27 juli Nijvel JONGE DUIVEN afstand 191 km, lostijd 8:10 uur. In concours 125 duiven. Snelheid 1e duif 1168 mpm. Snelheid laatste duif 1065 mpm. Concoursduur 16 minuten. Algemeen beeld: 1e en 2e duif van dezelfde liefhebber vliegen los, daarna regelmatige vlucht. Iedere liefhebber klokt zijn portie. Het is overigens een ingekorte vlucht waarop oude en jonge duiven samen gelost worden en de eerste oude duiven vliegen veel sneller dan de eerste jonge duiven. Ook hier is de conclusie dat oude duiven makkelijker naar huis komen dan jonge duiven doordat ze meer routine hebben. Op een korte afstand lijken oude duiven weinig moeilijkheden te hebben met deze omstandigheden mits in goede conditie.

Algemene conclusies. Vooropgesteld dat er dus veel meer vluchten bij tropische omstandigheden gevlogen zijn (maar dat deze moeilijk terug te vinden zijn in de jaaroverzichten omdat de vluchtomstandigheden in ieder geval op clubniveau niet afdoende werden en worden vastgelegd) lijken een aantal zaken van grote invloed op het verloop.

  • De leeftijd van de duiven. Oude duiven hebben veel minder problemen dan jonge duiven
  • Het aantal nachten mand. Oude duivenvluchten met 1 nacht mand lijken weinig problemen te kennen
  • De lostijd. Hoe vroeger los, hoe beter de vlucht verloopt
  • De afstand. Hoe verder hoe moeilijker. De dagfondvluchten verliepen onder deze omstandigheden slecht. Wel dient hierbij te worden opgemerkt dan de duiven sinds de hierboven genoemde vluchten op de dagfond veel beter voorbereid worden.
  • Het type duif. Overnachtfond duiven komen beter naar huis op de programmavluchten als de omstandigheden tropisch zijn (niet per vlucht beschreven maar wel het beeld in de uitslagen).

Bovenstaande in ogenschouw nemend zou de conclusie op basis van deze 12 vluchten de volgende zijn:

De vluchtorganiserende instanties moeten de vluchten met jonge duiven verbieden. De jonge duiven hebben niet voldoende ervaring om met deze omstandigheden om te gaan. Zelfs later in het seizoen.

Voor de oude duiven dient men de afstand te beperken. Bij voorkeur tot 1 nacht mand afstanden die dan zo vroeg mogelijk gelost moeten worden. Ook dan hebben de duiven het nog niet gemakkelijk maar kunnen degenen die goed in conditie zijn wel overweg met de omstandigheden.

Het weer op zaterdag 3 juli 2015 was dus het gesprek van de dag in de week er aan voorafgaand. Voor- en tegenstanders van het afgelasten van wedvluchten duikelden over elkaar heen op de sociale media en andere sites. Een aantal conclusies (wederom zo objectief mogelijk al hoewel ik persoonlijk een voorstander ben van het niet door laten gaan van vluchten bij extreme omstandigheden. Warm en koud overigens).

  • Het weer viel beter uit dan de verwachting. Het was op zaterdagmorgen heet, maar de afkoeling kwam vooral in het Westen van het land vroeger dan voorspeld was.
  • De overnachtfond duiven vlogen de vluchten met lage snelheden ondanks dat de wind op grote delen van het traject uit de relatief gunstige Zuidzuidoostelijke richting in het voordeel blies.
  • De overnachtfond duiven kwamen eendachtig eerdere conclusies relatief goed naar huis. Ze lijken meer dan programmaduiven hun eigen plan te trekken. Al dan niet gedwongen door de omstandigheden lijken ze hun rust momenten te kiezen waar programmaduiven ogenschijnlijk door blijven vliegen totdat ze niet meer kunnen.

Dit laatste is overigens geen feit. Om dit vast te stellen zouden de “GPS-jes” veel kleiner moeten worden zodat de duiven op hun weg naar huis exact gevolgd zouden kunnen worden. De charme verdwijnt dan weliswaar een beetje maar het zou onze mooie sport een stuk inzichtelijker maken. De besluitvorming zou dan echt gestoeld kunnen worden op feiten.

Tot die tijd is het behelpen en zijn we afhankelijk van de inzichten van meteorologen, bestuurders, lossingsverantwoordelijken en last but not least liefhebbers.

Mijn persoonlijke mening is dat we als sport bij twijfel de veilige weg moeten kiezen. In België zijn er vluchten verboden door het ministerie van Dierenwelzijn. Dit moeten we in Nederland zien te voorkomen door als organisatie verstandig met de interne en externe sentimenten om te gaan. Het is m.i. zaak “baas in eigen buik” te blijven en dit kan naar mijn mening alleen door geen grote risico’s te nemen met onze gevederde vrienden. Hierover heb ik al vaker geschreven dus laat ik het hier nu bij.

OP EIGEN HOK

Was het dus een “vluchtloze” week. Dit geeft eigenlijk een wat ontheemd gevoel omdat het doel waar iedere week naartoe wordt gewerkt ontbrak. Door de extreme temperaturen trainden de duiven weinig terwijl ook de voorbereiding van de jonge duiven hierdoor in het honderd liep. Ze hebben tot op heden alleen leren drinken in de mand maar weggebracht werden ze nog niet. Komende week zal ik proberen ze nog een aantal keren te lappen. Lukt dit echter niet dan blijven ze gewoon thuis.

Tot volgende week.

Michel Beekman