Winter, het Zeeuwse debacle plus immoreel gedrag van ex-bestuurders.

Winter, het Zeeuwse debacle plus immoreel gedrag van ex-bestuurders.

Zondag 14 februari 2021. Vandaag is het Valentijnsdag en eerlijk gezegd is dit de eerste keer dat ik hier in meer dan 10 jaar weekstukken over rep. Nooit gedacht dat dit ooit zou gebeuren maar voor het eerst in mijn leven kreeg ik op de dag van de liefde een pakketje thuisbezorgd. Veel meer zal ik er niet over schrijven want anders wordt het een beetje te klef maar het gaf mij een bijzonder goed gevoel.

Winter – De afgelopen week toonde maar weer eens de onvoorspelbaarheid van het West-Europese klimaat. Terwijl iedereen dacht dat er weer een kwakkelwinter kon worden afgestreept roerde Koning Winter zich toch nog eens nadrukkelijk. Als duivenmelker in ruste heb ik er natuurlijk weinig last van. Ik vrees slechts een beetje voor het waterballet dat de stuifsneeuw in mijn leegstaande hokken teweeg zou kunnen brengen. Dit zal vroeg of laat wel weer drogen.

Echter voor de actieve melkers was de stuifsneeuw in de meeste gevallen wel even een dingetje. Een hok vol jongen en een plafond vol stuifsneeuw zal in menig hok een lekkere kledderboel opgeleverd hebben. Of nog gaan opleveren nu de temperaturen weer boven nul gaan komen.

Persoonlijk had ik altijd een beetje ambivalente gevoelens bij echte winters. Aan de ene kant was ik een fan van de vorst en de droge hokken plus het natuurijs die dit opleverde, aan de andere kant haatte ik de sneeuw en/of ijzel waarmee het vaak ook gepaard ging. Dit laatste vooral toen ik wat ouder werd.

Vooral in mijn eerste, nog zeer jonge jaren, als zelfstandig melker heb ik mijn portie wel gehad. Als achttienjarige begon ik in het najaar van 1984 de duiven op de volkstuin van mijn vader te verzorgen. Het begin van mijn actieve duivensportcarriere.

De eerste winter die ik vervolgens voor mijn kiezen kreeg was direct een pittige. De eerste Elfstedentochtwinter sinds 1963. In weer en wind plus stevige vorst iedere dag op het fietsje naar de volkstuin aan de spoordijk. Jerrycan met warm water onder de snelbinder en ploeteren maar. Vooral met sneeuw was het een bar tochtje. Gelukkig kon je destijds nog langs de spoorbaan fietsen.

De 01 in volle glorie

De duiven hadden er overigens weinig last van. Zoals op de opnieuw gefotografeerde oude foto te zien valt blonken de duiven je tegemoet. Aan de bevroren mest op de valplank is de temperatuur eenvoudig aflezen.

Centraal op een van de foto’s staat de “01”, de beste vliegduif die mijn vader destijds had. Op een bloedhete Chateauroux in de recordzomer van 1976 vloog hij maar liefst tweeëneenhalf uur los in de vereniging.

De duiven hadden in die koude winter dag en nacht het hok open. Rovers hoefde je niet te vrezen. Die waren er nog niet. Een verdwaalde wilde kat was het ergste wat je kon overkomen maar dit risico was beperkt want de ingangen zaten erg hoog (en later ving ik de katten weg).

Voor de rest hadden de duiven alleen een beetje extra voer nodig. Één keer per dag en ook de drinkbak werd slechts één keer per dag ververst. Puur natuur en de jongen groeiden als kool. Die ploeg jongen zou mij overigens direct in het eerste jaar mijn eerste kampioenschap in groot verband brengen (10e Jonge Duiven Aangewezen in de toenmalige Afdeling Amsterdam). Niet veel achttienjarigen deden dit mij voor en na.

De Diem

De koude deerde mij evenals de duiven weinig. Ik liep bijvoorbeeld na de verzorging een kleine kilometer over de bevroren sloten naar het nabijgelegen meertje “De Diem”(zie de foto hierboven). Hier hadden twee sportvrienden ook duiven en dan ging ik gewoon even buurten.

Ook het anders onbegaanbare terrein rond de Joodse begraafplaats was in die koude winter een aantrekkelijk gebied om rond te struinen. Destijds kon je nog zo ongeveer tot de beruchte Diemer Zeedijk over de bevroren sloten lopen. Ideaal voor een achttienjarige.

Winter 1986 met het hok in aanbouw

Mijn tweede winter was het weer raak. Weer een Elfstedentocht en nog steeds alles op het fietsje. Ik deed het gewoon en alles vond gewoon zijn doorgang want tijdens deze winter bouwden we ook nog gewoon een nieuw hok. Een oude bouwkeet werd omgetoverd tot duivenhok (uiterst links op de foto). Bij min tig graden Celsius en soms letterlijk timmeren bij kaarslicht of olielamp. Elektriciteit ontbrak namelijk ook op de volkstuin. Een het zonnepaneel dat ik ooit kocht ligt nog altijd ongebruikt op de zolder van het duivenhok in Aalsmeer.

Als je gemotiveerd bent maakt het allemaal weinig uit. Ik was jong en wilde wat. Daar moest veel voor wijken (inclusief een universitaire studie, hetgeen minder slim was).

Het jaar daarop was het voor de derde achtereenvolgende keer bingo qua winter. Dit keer echter geen Elfstedentocht. Ten onrechte maar dit maakte de winter er niet minder bar op. In mijn herinnering hield deze winter ook lang aan. Tot ver in maart was er ijs. Gelukkig was het fietsje inmiddels ingeruild voor een vierwieler.

In die jaren die volgden waren de winters milder. Althans ik kan mij er niet veel van herinneren. Echter ook in de midden jaren negentig volgde er een kleine ijstijd. In 1995 was het vanaf december al volop winter en dienden dagelijks vele waterbakken ontdooid te worden want de duivenkolonie was inmiddels tot volledige ontplooiing gekomen.

De winter van 1995/1996 ging uiteindelijk de boeken in als één van de pittigste winters van de vorige eeuw. Tot een Elfstedentocht kwam het echter wederom niet, maar zal de boeken in zal gaan als de tocht die niet verreden werd maar wel verreden had kunnen worden. Dit gebeurde vervolgens wel een jaar later. Gelukkig was de winter van 1996/1997 kort maar hevig.

In al die winters verzorgde ik de duiven eenmaal daags. Schoonmaken sloeg ik bijna altijd over omdat de mest toch stijf bevroren was. Slechts als de hopen met korrels de hoog werden hakte ik in het weekeinde de meeste mest even weg. Water kregen ze eenmaal per dag.

Ik nam heet water mee van huis en kon zodoende de stalen/aluminium drinkbakken simpel ontdooien. Water op het ijs even laten staan en leegschudden maar. Hierna warm water in de drinkbakken, voer in de voerbak en klaar naar huis. Om de volgende dag deze cyclus te herhalen.

Na mijn (duiven)verhuizing naar Aalsmeer (in 2002) was het grootste leed qua winters geleden. Licht en warm water waren altijd voorhanden. Ook waren de winters in de regel milder. Een aantal jaar was er wel sprake van zeer veel sneeuw.

Een uitzondering vormde de winter van 2012. Weer een winter waarin de Tocht der tochten bijna werd verreden. Doordat de duiven achter het huis zaten was dit een peulenschilletje vergeleken met de andere strenge winters. Licht en warm water waren nu wel aanwezig maar voor de rest verschilde de verzorging niet veel. Niet toevallig wellicht was het ook weer één van mijn beste kweekjaren. Duiven en vorst gaan gewoon prima samen.

Het Zeeuwse debacle – Ondanks dat ik er feitelijk niet graag over schrijf kan ik niet anders dan hier weer (meer dan) enige regels aan te besteden. Inmiddels kan het gerust “Het Zeeuwse debacle” genoemd kan worden. De soap blijft namelijk voortduren.

Donderdag 5 februari stuurde de scheidende voorzitter namelijk een bijzonder trieste en compromitterende vragenlijst naar alle kandidaat bestuurders die zich hadden aangemeld voor de openstaande bestuursfuncties. Voor de geïnteresseerden heb ik onderaan dit weekstuk de vragenlijst geplaatst.

Met versturen van deze vragenlijst gingen de voorzitter en zijn trawanten natuurlijk geheel hun boekje te buiten. Gelukkig duurt het in deze tijd nooit lang voordat het nieuws de rest van Nederland bereikt. In dit geval Papendal. Mede door een reeds op 7 februari verzonden brief aan het bestuur van de afdeling Zeeland met afschrift aan het NPO-bestuur. Het bestuur van de NPO reageerde vervolgens vlot, accuraat en in mijn ogen zoals het een goed nationaal bestuur betaamt.

Op 12 februari, reeds vroeg in de morgen, werd bij monde van voorzitter Geerink de Zeeuwse voorzitter gesommeerd de obstructie van de bestuursverkiezing te staken. Tevens werd hij op zijn verantwoordelijkheden gewezen en werd hem duidelijk gemaakt dat de statuten van de afdeling Zeeland dienden te worden nageleefd. Hieronder de letterlijke tekst:

Geacht bestuur afdeling Zeeland, beste Rinus,

Op 12 februari 2021 werd weer een vragenlijst onder onze aandacht gebracht welke aan kandidaat bestuursleden voor het afdelingsbestuur is verstuurd.

Het is de zoveelste obstructie van wat een ordentelijke bestuursverkiezing dient te zijn.

Door deze obstructie van een ordentelijke bestuursverkiezing wordt de duivensport in de ruimste zin geschaad.

Dat is strijdig met jullie statuten volgens artikel 4.2

Conform jullie statuten artikel 4.1 draagt het NPO bestuur het bestuur van de afdeling Zeeland op te stoppen met deze vragenlijsten en op zo kort mogelijke termijn bestuursverkiezingen te houden.

In de aldus op zo kort mogelijke termijn te houden bestuursverkiezing kan de voorzitter in functie worden gekozen en de overige kandidaten bij acclamatie worden benoemd.

Gaarne ontvangen we per omgaande een bevestiging.

Het NPO bestuur 

CC: secretarissen Zeeuwse verenigingen

Statuten Afdeling Zeeland

VERPLICHTINGEN JEGENS DE N.P.O.

Artikel 4

De Afdeling is verplicht:

 1. Statuten en Reglementen N.P.O., besluiten Bestuur N.P.O. en Algemene Vergadering N.P.O. na te leven;
 2. De belangen van de N.P.O. van een van haar organen of van de duivensport in de ruimste zin van het woord niet te schaden;

BENOEMING BESTUUR

Artikel 19

 1. Bestuur Afdeling wordt benoemd voor een periode van drie jaar door Algemene Vergadering Afdeling uit de Basisleden op voordracht van tenminste één Lid Basisvereniging, twee Afgevaardigden Afdeling of Bestuur Afdeling. Een rooster van aftreden wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling. Bij tussentijdse benoeming in een vacature neemt het nieuw benoemde bestuurslid in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 1
 2. Bij stemmingen over benoeming en/of ontslag van leden Bestuur Afdeling worden besluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Bij enkele kandidaatstelling kan benoeming bij

 

Hopelijk brengt het ingrijpen door het landelijke bestuur de nu wel heel erg noodzakelijke snelheid in het proces. Snel handelen is namelijk wel geboden omdat het nieuwe seizoen vooralsnog over zeven weken begint.

Wel vraag ik mij oprecht af wat de huidige voorzitter en zijn trawanten bezielt om de duivensport in Zeeland zo op het spel te zetten. Ik ben geen complotdenker maar je zou bijna denken dat men iets te verbergen heeft. Na het installeren van een nieuw bestuur zal hier vermoedelijk meer duidelijkheid in komen.

Pensioenen NPO-medewerkers – In dit kader was er een opvallende nieuwe toelichting bij de stukken voor de ledenraad van 13 maart a.s. De rol van de voormalige voorzitter en een prominent medebestuurslid wordt ogenschijnlijk steeds kwalijker. Hieronder het, in mijn ogen, belangrijkste citaat uit de reconstructie die door het nieuwe bestuur gemaakt is.

De voormalige NPO bestuurders Harry Meijners en Maurice van der Kruk hebben niet meegewerkt aan het onderzoek. De voormalig interim bureau manager heeft deels meegewerkt aan het onderzoek. Doordat een aantal direct betrokkenen niet of slechts deels hebben meegewerkt aan het onderzoek bestaat het risico dat dit rapport niet volledig is.   

Niet meewerken is volgens mij wel zo ongeveer het laagste dat je als ex-bestuurder kunt doen. Nu heb ik niet aan hoor- en wederhoor gedaan maar als dit de volledige waarheid is volstaat in mijn ogen het intrekken van de gouden speld niet.

Naar mijn bescheiden mening zou moeten worden uitgezocht of beide heren geroyeerd kunnen worden. Inclusief de coördinaten waarop ze wonen. Een fout maken kan immers maar obstructie plegen bij de oplossing is m.i. onaanvaardbaar. Onderdeel uitblijven maken van de organisatie en profiteren van andermans harde werk zou m.i. niet meer moeten kunnen.

OP EIGEN HONK

Was het deze week Chinees Nieuwjaar en mede daardoor werden de beperkingen iets opgerekt. Familiebezoek binnen een straal van tien kilometer was weer mogelijk. Voor mij persoonlijk maakte het geen verschil maar het resulteerde de afgelopen dagen wel in veel extra auto’s op ons resort. Plus het nodige vuurwerk in de avonduren. Dagenlang knalt het vuurwerk, feitelijk op ieder tijdstip van de dag.

Wel werd er streng gehandhaafd. Vooral tijdens de avonduren. Bij een laat bezoek aan de eerste hulp (omdat mijn dochter een ongelukje in huis had) dienden maar liefst drie roadblocks te worden gepasseerd en we werden bij alle drie staande gehouden. Ook overdag bleken alle lokale toegangswegen richting het naburige winkelcentrum middels roadblocks afgesloten.

Veel helpen doet het overigens (nog) niet want het aantal positieve gevallen blijft zo ongeveer rond de drieduizend tot drieduizendvijfhonderd gevallen per dag steken. Hopelijk komt er door de verruiming geen nieuwe piek. Zoals altijd afwachten maar weer.

Tot een volgend weekstuk,

Michel

 

 

Het invulformulier zoals gestuurd naar de kandidaat bestuursleden (die was de reminder na een eerdere versie van 5 februari).

Invulformulier kandidaat afdelingsbestuurslid blad 1/2 (12-02-2021 )

 1. Wat vindt u van de professionalisering in de duivensport, in concreto het automatiseren van

de kloksystemen om deze meer aansluiting te laten vinden met het hedendaagse niveau om

zodoende dichter bij de gemeenschap te komen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Het bestuur is er voor de gehele afdeling, niet voor eigen belang. Bestuursleden moeten

breed kunnen kijken en denken. Hoe staat u hier tegenover en hoe gaat u om met de

tweedeling zoals die zich momenteel in Zeeland manifesteert?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Beschikt kandidaat over voldoende affiniteit met de afdeling Zeeland96 en hoe staat hij in

voor het zelfstandig laten functioneren van de afdeling in de komende 5 jaren. En hoe kijkt u

naar een eventuele toekomstige samenwerking / fusie met andere afdelingen, en welke?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Bent u bekend met uw eigen imago, wat is uw belangrijkste kenmerk?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Mensen die mensen bij elkaar brengen, zijn bruggenbouwers. Het zijn zeer sympathieke

mensen die anderen hun Grote Geluk Gunnen. Vult u andere ( kandidaat ) bestuursleden

goed aan, er is sprake van synergie en bent u een bruggenbouwer?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Maakt u gebruik van social media Ja/Nee en zo Ja, hoe profileert u zich daarop?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Heeft u ervaring met spreken in het openbaar.? Graag een aantal voorbeelden.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Bent u akkoord met de volgende zinsnede? U legt zich neer bij een genomen besluit en

brengt ‘de eenheid van bestuur’ niet in gevaar(binnenkamers is er verschil van mening

mogelijk, naar buiten toe verdedigt elk bestuurslid elke genomen beslissing). Kunt u hierbij

een voorbeeld geven?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. U stelt zich controleerbaar op en bent bereid(en gewend) verantwoording af te leggen?

Kan u hierbij een voorbeeld geven?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kan u goed samenwerken, weet u wat delegeren en mandateren is en opereert u binnen

vooraf afgesproken grenzen? Graag voorbeeld.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Is er een voorkeur opgegeven voor een bepaalde bestuursfunctie?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kan deze ingevulde en door u ondertekende lijst dienen als bereidverklaring voor deelname

in het afdelingsbestuur en geeft u met het oog op de AVG privacy wetgeving toestemming

deze gegevens te delen?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam: __________________________ Lidnummer: ____________________

Handtekening: ____________________ Datum: ________________________

PS: Uiteraard mag bij onvoldoende ruimte gebruik gemaakt worden van aanvullende notities.

Graag ook duidelijk ondertekend en met een duidelijke verwijzing naar de vragen.

Tholen, 11-02-2021

M.J. Laban

Voorzitter